Allra Försäkrings redovisning bättre än verkligheten - E55
Annons
Annons

Allra Försäkrings redovisning bättre än verkligheten

Allra Försäkring visar ett strålande resultat, men siffrorna stämmer inte. I Allra-koncernens bokföring redovisas inte kostnaderna där de hör hemma. Missvisande, enligt experter.

Annons
Annons

I årsredovisningen för Allra Försäkring ser bolaget, som ingår i Allra-koncernen, ut att gå alldeles utmärkt. Omsättningen för 2016 ligger på drygt 157 miljoner kronor, och resultatet efter finansnetto hamnar på 24,6 miljoner kronor. Vinstmarginalen hamnar på drygt 15 procent, enligt siffrorna i resultaträkningen. Inte illa för ett bolag som förmedlar tandvårds-, inkomst- och vårdförsäkringar.

      LÄS MER: Mer pengar till Allra trots skandalerna

Trots förra årets turbulens kring Allra-koncernen då bolaget polisanmäldes och slängdes ut av Pensionsmyndigheten, ökade omsättningen 2017 i Allra Försäkring till cirka 160 miljoner kronor, enligt koncernens vd Alexander Ernstberger. Fast vinstmarginalen blev bara 5 procent, hävdar han. Detsamma gäller året innan, trots att redovisningen skvallrar om högre marginal.

Enligt Ernstberger stämmer inte siffrorna i redovisningen. Kostnader för gemensamma funktioner, så kallade overhead-kostnader, har inte tagits med i dotterbolagets bokföring.

– Under tiden 2014 till 2017 då Allra Försäkring ingått i Allra-koncernen så stämmer inte resultaträkningarna överens med verksamheten eftersom att hela koncernens overheadkostnader, inklusive de i Allra Försäkring, har bokförts i koncernbolaget Allra Sverige, uppger Alexander Ernstberger för E55.

Annons

En vinstmarginal på över 15 procent vore en drömsiffra för Allra Försäkring, tycker Alexander Ernstberger, men dit är det långt. Den verkliga siffran ligger alltså 10 procentenheter lägre.

Men i årsredovisningen för Allra Försäkring nämns inget om det här. I moderbolagets redovisning nämns att bolaget utför tjänster åt dotterbolaget, men inget om hur kostnaderna för detta fördelas.

Varför har ni gjort så här?
– Det är ju ganska vanligt att man gör så. Om man i ett koncernbolag har till exempel en marknadsfunktion, en it-funktion och en ekonomifunktion så nyttjar bolagen i koncernen de funktionerna. Så Allra Försäkring har då till exempel inte haft någon egen ekonomifunktion eller marknadsfunktion, utan de har då fått de tjänsterna från Allra Sverige. Det är helt enkelt en vanlig koncernmodell, och den har funkat bra när Allra Försäkring har ingått i kontexten Allra Sverige, säger Alexander Ernstberger till E55.

Men vad ska man med en resultaträkning till om den inte stämmer med verksamheten? 
– Ja, det är ju en resultaträkning, och en resultaträkning är ju lagstadgad.
Vinsten i Allra Försäkring, men även i de andra dotterbolagen, har alltså under lång tid sett högre ut än den verkligen varit.
Experter som E55 talat med anser att bokföringen på det här viset blir missvisande.
Annons

– Det är ganska vanligt att kostnader uppstår i ett moderbolag, men de ska fördelas ut på dotterbolagen. Jag tycker inte att det är rätt att låta dem ligga kvar i moderbolaget. Det brister i god redovisningssed, och det kan också ge skatteeffekter, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor som arbetar med revisionsfrågor på branschorganisationen FAR.

Katerina Hellström, assisterande professor på Handelshögskolan med koncernredovisning som inriktning, anser också att bokföra på det här sättet blir missvisande.

– Det bästa sättet att visa hur det går för ett bolag är att ta kostnaderna där de uppstår. Både ur styrnings-, lednings- och kontrollperspektiv, säger hon.

Om Allra Försäkrings bokföring är okej är tveksamt, anser hon.

– Det här kan strida mot god redovisningssed, men det kan också vara okej. Det beror på hur det ser ut, säger hon.

Revisorsinspektionen har till uppgift att utöva kontroll över revisorers arbete. Karin Rytoft Drangel är chefsrevisor på Revisorsinspektionen, och konstaterar att det är den här typen av frågeställningar som de får på sitt bord.

– Om vi skulle få in en anmälan om detta skulle vi öppna ett diciplinärende. Sedan vet jag inte vad vi skulle komma fram till, säger Karin Rytoft Drangel.

Annons

Alexander Ernstberger ser inga problem med Allras redovisning, trots att experter har en annan uppfattning.

– Vi har ju våra experter och de har tittat på våra siffror. Och vi är ju inget publikt bolag, så vi behöver inte kommentera det heller, säger han till E55.
Årsredovisningarna har godkänts av Allras revisorer.

LÄS ÄVEN:Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Allra Försäkrings redovisning bättre än verkligheten Allra Försäkrings redovisning bättre än verkligheten