Så kan du säkra din ekonomi även då du blir riktigt sjuk - E55
Annons
Annons

Så kan du säkra din ekonomi även då du blir riktigt sjuk

Hjärnblödning, dement eller bara så gammal och sjuk att du inte klarar att sköta affärerna längre – visst är det obehagligt att bara tänka tanken. Ändå, genom att i god tid bädda för att du får hjälp med dina affärer kan du behålla kontrollen även då du tappat den.

Annons
Annons

Många äldre får hjälp att ordna med betalningar och att sköta sin ekonomi, och har gett sina  anhöriga en fullmakt för det.

Men vanliga fullmakter kan skapa problem. För att en sådan ska var giltig krävs i princip att du är vid dina sinnens fulla bruk, och att du har möjlighet att när du vill återkalla den, förklarar Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Vanliga fullmakter måste kunna återkallas

– En fullmakt måste kunna återkallas när som helst. Men om man till exempel får hjärnblödning, blir dement eller riktigt sjuk så kan man inte det. Då upphör en vanlig fullmakt att gälla i formell mening, säger han.

Visst, det är många som ändå sköter ekonomin för andras räkning, trots att gamla mamma möjligen är lite snurrig, eller att pappa mest sover och inte riktigt är ”med”.

– I praktiken är det svårt att avgöra när man inte längre är kapabel att återkalla en fullmakt. Men det kan ifrågasättas, och då kan det prövas i domstol.

För att råda bot på problemet infördes förra året regler om en ny slags fullmakt, en framtidsfullmakt. I den kan man ge en person i uppdrag att sköta vissa saker den dag man själv inte klarar av det. I stället för att upphöra att gälla vid sjukdom eller demens, som vanliga fullmakter, så börjar framtidsfullmakten att gälla då, förklarar Jens Magnusson.

Annons

Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man eller förvaltare. För att den ska vara giltig har den ungefär samma formkrav som ett testamente. Det ska bland annat vara skriftlig, framgå att det är en framtidsfullmakt, vara bevittnad av två personer och det ska framgå vad den som fått fullmakten ska kunna göra.

Den kan utformas på olika sätt, så att den som ska får uppdraget får göra  endast vissa detaljerade sysslor, eller får sköta allt, berättar han. Men man bör noga tänka igenom hur man vill ha det, tycker han.

– En fullmakt innebär inte automatiskt full tillgång till en persons ekonomi. Man får till exempel inte sälja hus, eller föra över pengar till sina egna konton bara för att man tror ”att mamma hade velat det”.

Måste vara ute i god tid

Den som vill säkra kontrollen över pengarna i framtiden bör dock vara ute i tid. När man väl börjat tappa greppet är det andra regler som gäller.

– Om man blivit dement och till exempel måste sälja sitt hus för att flytta till äldreboende  gäller ett annat regelsystem med att utse en god man. För att kunna ge en framtidsfullmakt måste man vara kapabel att fatta egna beslut, säger Jens Magnusson.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Så kan du säkra din ekonomi även då du blir riktigt sjuk Så kan du säkra din ekonomi även då du blir riktigt sjuk