Ska rädda lurade pensionärer – krävs på miljoner - E55
Annons
Annons

Ska rädda lurade pensionärer – krävs på miljoner

Jämföra Pensioner är ett företag som lockar drabbade investerare med en chans att få tillbaka förlorade pengar. Nu krävs bolaget på miljoner av en tidigare affärspartner.

Annons
Annons

Jämföra Pensioner har engagerat sig i obligationshärvorna ”Contender” och ”Health” där ett stort antal svenskar, många äldre, investerat stora belopp och förlorat alla pengar.

Affärsidén är att samla en grupp investerare för att därefter rikta krav mot de som pekas ut som ansvariga för obligationshärvorna. För detta arbete måste investerarna betala ett förskott till Jämföra Pensioner och dess juridiska partner, som E55 tidigare rapporterat om.

Av handlingar som E55 tagit del av ligger arvodet på 10-17 procent av ursprungsinvesteringen.

Hotas av miljonstämning

Men det finns flera frågetecken kring Jämföra Pensioners egen ekonomi. Bolagets årsredovisning för 2016, som nyligen lämnades in till Bolagsverket kraftigt försenad, visar att det egna kapitalet var negativt vid utgången av 2016. Bolaget har också dragit på sig flera betalningsförelägganden hos Kronofogden de senaste åren. För närvarande finns dock inga skulder registrerade.

Däremot finns ett mångmiljonkrav mot bolaget från en tidigare affärspartner som varit inblandad i processen kring Health-obligationerna. Det är den affärsjurist som Jämföra Pensioner anlitade som nu kräver 3,4 miljoner kronor i ersättning för uteblivna intäkter.

Annons

Stockholms tingsrätt har utfärdat en stämning, men Jämföra Pensioner har ännu inte inkommit med något svar. E55 har sökt företrädare för Jämföra Pensioner för en kommentar, men hittills utan framgång.

Enligt stämningsansökan har Jämföra Pensioner ingått ett avtal som garanterade att affärsjuristen skulle få ett inflöde av minst 200 Health-investerare som juristen skulle företräda i domstol.

För få intresserade

Avtalet skrevs under i februari 2017 och innebar att juristen skulle debitera klienterna 10 procent av investerat kapital. Av dessa pengar skulle 20 procent betalas i ersättning till Jämföra Pensioner. Men enligt stämningsansökan lyckades bolaget bara samla in 63 intresserade investerare inom utsatt tid. Därmed ger avtalet rätt till kompensation till juristen, vilken totalt beräknas till 3,4 miljoner kronor.

Hur Jämföra Pensioner ställer sig till miljonkravet är alltså oklart i dagsläget. Klart är däremot att bolaget sedan i höstas har uppvaktat drabbade i Contender-härvan med ett liknande erbjudande som i Health-fallet. Denna gång har dock en annan affärsjuridisk rådgivare anlitats.

Annons

Ursprungligen var planen att rikta ett krav mot bolaget Amarant Mining AB, men bolaget har numera försatts i tvångslikvidation. Jämföra Pensioner har dock hänvisat till att Ekobrottsmyndigheten har fått rätt att säkra flera hundra miljoner kronor genom kvarstad i en pågående brottsutredning och att dessa pengar skulle kunna tillfalla investerarna. Men det är inte känt om EBM verkligen lyckats säkra några tillgångar.

E55 har talat med affärsjuristens ombud i miljontvisten. Han vill inte kommentera ärendet, men bekräftar att kravet i stämningen fortfarande är aktuellt.

LÄS ÄVEN:Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Ska rädda lurade pensionärer – krävs på miljoner Ska rädda lurade pensionärer – krävs på miljoner