Annons
Annons

Bucht om torkan: ”Riktigt, riktigt illa”

Spannmålsimport, betesbrist – och en uttalad oro bland bönderna över att tvingas ta till nödslakt.

En krisgrupp med myndigheterna och lantbruksnäringen håller möten regelbundet och regeringen uppdateras dagligen.

På sina ställen är situationen riktigt, riktigt illa, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till TT.

Annons
Annons

En tydlig indikation på det ansträngda läget är att ministern håller pressträff med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbunds på måndag.

Det är ju ett allvarligt läge med stort foderbortfall, och vi vill ge en samlad bild av våra insatser och hur vi jobbar framåt för att lindra krisen, säger Bucht.

Han konstaterar att det på vissa håll i landet är ”riktigt, riktigt illa”.

Därför måste man kunna flytta foder inom landet, importera och ta alla tillgängliga arealer i bruk. Det krävs flera åtgärder, och vi har sedan en månad en grupp med sakkunskap från departementet, Jordbruksverket och LRF som jobbar med torkkrisen. Jag blir själv underrättad flera gånger om dagen, säger Bucht.

”Allvarlig situation”

I Lettland har man utfärdat ett katastroftillstånd för jordbrukssektorn på grund av torkan.

Man har väl olika benämningar i olika länder. Vi säger att vi har en allvarlig situation i Sverige och den kan bli ännu allvarligare, beroende på om vi får nederbörd eller inte. Men jag vill inte gå händelserna i förväg, säger Sven-Erik Bucht.

TT: Ser du behov av extraordinära åtgärder, där staten går in?

Det kan komma en sådan situation, men det vet vi ännu inte. Det beror ju på vädret, om vi får nederbörd. Men vi är beredda på alla scenarier, säger Sven-Erik Bucht.

Kommunalt ansvar

Annons

Enligt Anna Nyman, enhetschef för den operativa avdelningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), finns inga lagliga möjligheter till att utfärda ett nationellt krisläge i Sverige. I stället hanterar man kriser och händelser inom ordinarie ansvarsområden.

Ansvaret ligger först och främst på kommunal nivå, sedan på regional nivå.

Men något krisläge är inte aktuellt, enligt henne. Detta trots att myndigheten vittnar om stora problem med den extremt stora brandrisk som myndigheten varnar för och de låga grundvattennivåerna.

Ingen samhällskris

Marie Jeppsson är ställföreträdande avdelningschef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Skåne. Hon anser att läget inte är akut så länge det finns dricksvatten för djur och människor.

Men har vi inte foder kommer det inte att ske någon tillväxt, och då måste man slakta ut. Kan man inte slakta ut måste man ta till nödslakt. På det viset är det allvarligt för lantbrukssektorn, även om det inte är en samhällskris, säger hon.

Riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) vill att regeringen ska tillsätta en kriskommission med anledning av torkan.

Vi behöver en plattform där man kan samverka mellan olika aktörer, säger hon.

Hon tycker att den viktigaste åtgärden är krispengar via EU.

Lantbrukarna kommer kanske att behöva köpa in foder till sina djur på grund av minskad skörd. Det kommer att drabba företagens likviditet. Där behövs krispengar.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Bucht om torkan: ”Riktigt, riktigt illa” Bucht om torkan: ”Riktigt, riktigt illa”