Elbolagens marknadsföring under lupp - E55
Annons
Annons

Elbolagens marknadsföring under lupp

El från vatten-, vind- eller kärnkraft? Välj själv, uppmanar elbolagen och trycker på för att du kan göra en aktiv insats för miljön. Men den som köper el från till exempel vindkraft får sällan just det – och marknadsföringen har blivit en allt hetare fråga för Konsumentverket.

I stället för att förenkla borde man kunna säga som det faktiskt är, säger juristen Emelie Neidre.

Annons
Annons

Aldrig har det varit så enkelt att välja förnybar el. Det är bara att klicka sig fram bland alternativen och välja om du vill att din el ska produceras med vatten- vind-, sol- eller kärnkraft.

Men riktigt så är det inte. Elen flödar fritt i det gemensamma elnätet och alla konsumenter får en mix av el från flera energikällor.

Det handlar ju om elektroner och de kan man inte styra. De går den kortaste vägen, blandas i det allmänna elnätet och kan inte särskiljas, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket.

Lovar mer

Myndigheten hävdar att elbolagen många gånger lovar mer än de kan hålla i sin marknadsföring. Det elbolagen gör är att garantera att mängden såld el motsvarar den mängd som produceras av ett visst energislag. Allt enligt det komplexa systemet med ursprungsgarantier.

Vi vill inte på något sätt hämma användningen av miljöpåståenden, och vi ifrågasätter inte systemet med ursprungsgarantier. Däremot tycker vi att man skulle kunna förklara detta på ett bättre sätt, säger Neidre.

Ursprungsgarantier på elmarknaden är inget nytt fenomen, det infördes 2001 och gäller i hela EU. De är ett slags elektroniska certifikat och fungerar som bevis på att en elproducent producerat en viss mängd el från en viss energikälla.

Annons

Certifikaten kan säljas vidare till en elleverantör och annulleras i samband med att samma mängd – i alla fall teoretiskt – köps upp av en slutkonsument.

Tanken med systemet är att det ska öka viljan att producera förnybart. Ifall fler konsumenter väljer till exempel vindkraft ökar efterfrågan på den typen av certifikat och därmed förhoppningsvis elbolagens ambition att producera mer förnybart.

Komplext system

Men det innebär samtidigt att el som säljs i till exempel Tyskland kan marknadsföras som förnybar – även om den i själva verket producerats genom förbränning av fossila bränslen. Det som en konsekvens av att certifikaten kan handlas mellan länderna, där Sverige sedan länge är nettoexportör.

Visst finns det en viss kritik mot att det är så. Men man måste också se vad detta handlar om, säger Johan Hjalmarsson, jurist på Energimarknadsinspektionen.

Garantierna är kanske inte ett perfekt system, men det är ett system mot en omställning.

Konsumentverket har drivit två fall på senare tid kopplat till ursprungsgarantier där myndigheten argumenterar att marknadsföringen bryter mot marknadsrättsliga regler. Miljöpåståenden måste vara korrekta i sak och gå att bevisas – det handlar om vad genomsnittskonsumenten får för uppfattning, anser tillsynsmyndigheten.

Oklart rättsläge

Annons

Frågan har ännu inte prövats i domstol. I det första fallet valde bolaget att ändra i sin reklam och ärendet lades ned. Nu vet myndigheten inte riktigt hur den ska gå vidare med det andra, som avskrevs i väntan på vad som skulle hända med det första.

Rättsläget är oklart, säger Ida Nyström, en annan jurist på Konsumentverket – och kommer så att vara tills det att ett fall går vidare till Patent- och marknadsdomstolen:

Än så länge är detta vår ståndpunkt, och vi kan inte själva förbjuda något företag innan vi har en praxis, säger hon.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Elbolagens marknadsföring under lupp Elbolagens marknadsföring under lupp