Huspriserna ligger stilla - E55
Annons
Annons

Huspriserna ligger stilla

Uppdaterad: 2019-01-11 09:41
Annons
Annons

Priserna på småhus var oförändrade under den senaste tremånadersperioden, oktober-december, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med oktober-december 2017 har priserna stigit med en procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i nio län och fallit i nio län. I resterande län var priserna oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 14 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Huspriserna ligger stilla Huspriserna ligger stilla