Regeringen ser inget reformutrymme - E55
Annons
Annons

Regeringen ser inget reformutrymme

Uppdaterad: 2019-04-01 11:11

Regeringen skriver ner utsikterna för den svenska ekonomin och spår betydligt lägre överskott i statsfinanserna.

Reformutrymmet i vårbudgeten är närmast obefintligt, enligt finansministern.

Annons
Annons

Sveriges ekonomi är fortsatt stark, enligt finansminister Magdalena Andersson (S). Hon pekar bland annat på starka statsfinanser och låg statsskuld.

Vi ser också en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad, säger Andersson på pressträffen.

Närmast obefintlig

Hon tillägger dock att utrymmet för ofinansierade åtgärder i den kommande vårbudgeten i det närmaste är obefintlig.

Finansdepartementet räknar nu med en BNP-tillväxt på 1,6 procent både i år och nästa år. Arbetslösheten bedöms hamna på 6,3 procent i år för att sedan stiga till 6,4 procent nästa år.

Regeringens prognos stämmer i stort överens med Konjunkturinstitutets senaste bedömning av den svenska ekonomin.

I finansdepartementets senaste prognos från november bedömdes BNP-tillväxten bli 2,1 procent i år och 1,6 procent nästa år. Arbetslösheten spåddes då bli 6,4 procent både i år och nästa år.

Vi går nu mot en något lägre tillväxt efter några år med högt resursutnyttjande, säger Andersson

Bedömningen framåt är att tillväxten dämpas något.

Hon säger att det bland annat hänger ihop med en svagare utveckling internationellt.

Överraskar

Finansministern uppger att arbetsmarknaden överraskar positivt.

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väldigt, väldigt starkt, säger Andersson.

Arbetskraftsdeltagandet revideras upp, liksom sysselsättningsgraden.

Annons

Sysselsättningsgraden trodde vi inte skulle kunna fortsätta uppåt, men det har den gjort. Den är den högsta på 25 år, säger finansministern.

Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och prognosen är att den kommer att fortsätta att sjunka.

Den bygger dock på att regeringen inte vidtar några nya utgiftsreformer, men det är jag säker på att regeringen kommer att göra. Dock på ett ansvarsfullt sätt, förstås, säger Andersson.

Halverat överskott

Överskottet i de offentliga finanserna bedöms samtidigt bli lägre än prognosen från i höstas. Överskottet väntas i år hamna på 0,6 procent av BNP och nästa år 0,7 procent. Novemberprognosen pekade på ett överskott på 1,2 respektive 2,0 procent.

Vi är i ett läge där vi står i ett helt nytt politiskt landskap i Sverige, säger Andersson.

Hon syftar på samarbetet mellan den rödgröna regeringen och C och L

Andersson pekar på att samarbetspartierna vill satsa bland annat på jobb och företag, på kraftfulla investeringar för att möta klimatutmaningarna och på att säkra välfärden.

Vi vill investera i fler poliser och lärare, men också i jobb och utbildning och i höjda pensioner, säger Andersson.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Regeringen ser inget reformutrymme Regeringen ser inget reformutrymme