Annons
Annons

Statens underskott mindre än väntat

Annons
Annons

Statens betalningar i juni gav ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni. Det var bättre än väntat. Riksgälden hade räknat med ett underskott på 18,9 miljarder kronor.

Skillnaden berodde framför allt på att statens nettoutlåning till myndigheter var lägre än väntat. Detta beror i sin tur på en högre inlåning från bland annat Kärnavfallsfonden.

Statsskulden uppgick i slutet på juni till 1 231 miljarder kronor.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Statens underskott mindre än väntat Statens underskott mindre än väntat