Stöd till miljonprogramsområden granskas - E55
Annons
Annons

Stöd till miljonprogramsområden granskas

Annons
Annons

Riksrevisionen ska granska om regeringens stöd till renoveringar och energieffektivisering av bostadshus i landets miljonprogramsområden har skapat möjligheter att effektivt bidra till de bostads- och energipolitiska målen.

Hösten 2016 införde regeringen stödet, på 800 miljoner kronor per år. Riksrevisionen pekar på att upprustningsbehoven i områdena är stora, att landet måste sänka sin energianvändning snabbare än idag för att nå uppsatta mål samt att syftet med stödet även var att skydda de boende från orimliga hyreshöjningar.

Ändå har efterfrågan på pengarna varit mycket litet och bara en bråkdel har använts.

Riksrevisionen granskning av hur stödet har fungerat ska vara klar och publiceras i en rapport i oktober.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Stöd till miljonprogramsområden granskas Stöd till miljonprogramsområden granskas