Svag börs sänkte Swedbankvinst - E55
Annons
Annons

Svag börs sänkte Swedbankvinst

Uppdaterad: 2019-01-29 09:21

Swedbank höjer utdelningen och flaggar för en omorganisation av den svenska bankverksamheten.

Vinsten föll under slutet av året.

Det beror till dels på börsutvecklingen, säger vd Birgitte Bonnesen.

Annons
Annons

Bankens bokslut för 2018 imponerar inte på marknaden. Swedbanks aktie faller 3 procent i den inledande handeln efter det att rapporten presenterats.

Rörelsevinsten föll något till 5 882 miljoner kronor för fjärde kvartalet i fjol, jämfört med vinsten på 5 931 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare. Det var klart lägre än aktieproffsens prognoser på i snitt 6 239 miljoner kronor.

Bolånen går bra

Räntenettot, vad bankerna skär emellan på in- och utlåningen, låg stabilt på 6 335 miljoner kronor medan provisionsnettot minskade till 3 183 miljoner kronor, från 3 335 miljoner kronor, något som hänger ihop med sämre vinst från finansiella transaktioner när aktiebörserna föll under slutet av året.

Men den underliggande affären går väldigt bra i alla tre länder, bolånen har gått väldigt bra, säger Bonnesen, som bland annat lyfter fram att verksamheten i Baltikum gick rekordbra.

Swedbank har behållit sin marknadsandel på den svenska bolånemarknaden under 2018 och priserna, räntorna, har legat relativt stilla, men med något ökade lönsamhetsmarginaler mot slutet av året. Med en något svagare bostadsmarknad spår hon att utlåningstillväxten kan komma att dämpas en aning under 2019.

Styrelsen föreslår en höjd utdelning till ägarna på 14:20 kronor per aktie, mot 13 kronor per aktie i fjol.

Organiserar om

Annons

Banken har beslutat att organisera om den svenska verksamheten. Nyligen annonserades att Sverigechefen får flytta på sig, bland annat i spåren av att banken hamnat dåligt till i mätningar över kundnöjdhet.

”I våra satsningar kommer vi att fokusera på att digitalisera bolåneprocessen, lansera en digital plattform där våra kunder kan få en total överblick över sin finansiella situation samt proaktivt ta fram fler skräddarsydda lösningar till våra kunder”, skriver Bonnesen i delårsrapporten.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Svag börs sänkte Swedbankvinst Svag börs sänkte Swedbankvinst