Allras försäkring för hål i tänderna gör stora hål i plånboken - E55
Annons
Annons

Allras försäkring för hål i tänderna gör stora hål i plånboken

En försäkring för tandvård – det är allt som finns kvar av verksamheten i skandalbolaget Allra. E55 har granskat försäkringen och jämfört den med det alternativ som Folktandvården erbjuder.

Annons
Annons

Sedan 2014 säljer Allra försäkringen åt det internationella försäkringsbolaget AmTrust.  Allra vill inte berätta exakt hur stort beståndet är, men i årsredovisningen för 2015 anges siffran 25 000 kunder, men sedan dess har antalet vuxit, enligt bolaget.

Carl Johan Thorsell, vd för Allra försäkring Foto: E55

– Vi ska få det att växa ytterligare. Vi fömedlar per telefon, och så en hel del via nätet, säger Carl Johan Thorsell, vd för Allra försäkring till E55, och berättar att bolaget har försäkringsförmedlare i Stockholm och Gävle.

Premier för Allras försäkring

Tandvårdsförsäkringen har tre olika nivåer för ersättning, Skydda, Vårda och Premium. Priset, eller premien, för försäkringen sätts utifrån vilken nivå man valt och hur gammal man är. Tumregeln är att ju äldre man är, desto dyrare blir det. Avtalet gäller ett år, men betalningen sker månadsvis. För den som är 65 kostar Premiumförsäkringen 9 024 kronor per år eller 752 kronor i månaden, Vårdaförsäkringen 6 096 kronor per år eller 508 kronor i månaden och den lägsta nivån, Skydda, kostar 3 504 kronor årligen eller 292 kronor per månad.

Annons

Men för de pengarna är skyddet i Allras tandvårdsförsäkring ändå begränsat. När försäkringen tecknas gäller en karenstid på 90 dagar för alla tre nivåerna. Det innebär att bara rent akuta åtgärder betalas under den tiden, upptäcks tandproblem under karenstiden så omfattas de inte. Därefter finns en rad begränsningar i både omfattning och belopp.

För de dryga 9 000 kronor, som en 65-åring betalar för den högsta nivån Premium, är det maximala ersättningsbeloppet  15 900 kronor under ett år. Men för att få ut så mycket måste allt elände som är möjligt inträffa under ett och samma år – som behov av tandlagning, rotfyllning, bot av tandsjukdom, tandutdragning och protesinsättning. Den som har mellannivån, Vårda kan få som mest 7 900 kronor, men då är också omfattningen mer begränsad. Den lägsta nivån ersätter i princip bara årlig rengöring och kontroll, röntgenundersäkningar för 600 kronor och sjukdomsbehandling för 1100 kronor. Till dessa belopp kommer också 5 000 kronor för akuta åtgärder i Sverige, och ytterligare 2 000 för akutvård utomlands.

Annons

De högsta ersättningsbeloppen för varje typ av händelse under ett år är över huvud taget mycket begränsade.  Fyllningar, som ingår i omfattningsnivåerna Vårda och Premium, begränsas till 2 000 kronor i ersättning per år. Det kan möjligen räcka till en lagning, men knappast om flera tänder skulle behöva åtgärdas under året.

Man kan fråga sig om kunderna verkligen förstår hur pass lite ersättning de kan få ur försäkringen.

– En konsument bör alltid relatera innehållet till priset. Allras försäkring verkar ju vara väldigt dyr i relation till ersättningsbeloppen. Konsumenter bör se upp med alla maxbelopp i försäkringen. Här har konsumenter förmodligen förväntningar att mer ska ersättas, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå.

Alexander Ernstberger, vd för Allrakoncernen, förklarar att beloppen satts utifrån den kostnadsnorm som finns när tandläkare tar betalt från Försäkringskassan. Där finns takbelopp för olika tandvårdsåtgärder.

Räcker beloppen?

– Det finns alltid teoretiska resonemang om det är tillräckligt, men så länge inte kunderna upplever det negativt så räcker de, säger han.

Kunderna är nöjda med tandvårdsförsäkringen, hävdar både Alexander Ernstberger och Carl Johan Thorsell.

Annons

– Vi har över huvud taget få klagomål, och det borgar för att det är en bra produkt, säger Carl Johan Thorsell.

Allra är ensam på försäkringsmarknaden med sin försäkring. Men Folktandvården har ett slags avtal som liknar den, Frisktandvård. Genom ett fast månadsbelopp får man rätt till all den tandvård som krävs, efter att först ha fått genomgå en grundlig undersökning och behandling för de problem som finns. Då ska munnen vara “nollställd”, och avtalet börjar gälla.

– Det är en nationell modell som finns i hela landet, men prissättningen är olika i landstingen, säger Irene Smedberg, tandvårds-och utvecklingschef vid Folktandvården i Stockholm.

Kunderna placeras därefter in i en riskgrupp, utan hänsyn till ålder.

– De flesta ligger i premieklass tre och fyra, säger hon.

Frisktandvård hos Folktandvården i Stockholm

Det innebär en årskostnad som är betydligt lägre än för Allras försäkring, särskilt för den som är lite äldre men ändå har relativt bra tänder. Folktandvårdens avtal har inte heller de beloppsbegränsningar eller karenstider som finns i Allra-försäkringen. Men det finns några undantag även i Folktandvårdens avtal, exempelvis ersätts inte tandbroar eller tandbryggor.

Annons

Allra vill inte berätta hur försäkringen går ekonomiskt. Men tandvårdsförsäkringen är den enda verksamhet av någon betydelse som finns kvar i bolaget efter skandalerna med pensionsfonderna. För Allras egen del handlar intäkterna från försäkringen om provisioner från AmTrust. Alexander Ernstberger förklarar att de vill att kunderna ska utnyttja försäkringen. Det ger mer nöjda kunder, som stannar kvar längre, resonerar han.

– Det är inte så att alla våra kunder går till tandläkaren varje år och utnyttjar försäkringen. Men de som gör det blir mer nöjda, säger Alexander Ernstberger.

LÄS ÄVEN: 

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Allras försäkring för hål i tänderna gör stora hål i plånboken Allras försäkring för hål i tänderna gör stora hål i plånboken