Bobyggare kräver skadestånd av köpare som vill dra sig ur - E55
Annons
Annons

Bobyggare kräver skadestånd av köpare som vill dra sig ur

Bostadsbygget blev kraftigt försenat och familjen ville dra sig ur köpet. Nu krävs de på skadestånd av bostadsföretaget.

Annons
Annons

Under våren har bostadsföretaget SSM Holding uppmärksammats för försenade byggprojekt och missnöjda bostadsköpare som vill dra sig ur affärerna. Men SSM håller fast vid att avtalen är bindande och att köparna måste fullfölja köpen.

Värst är situationen i projektet West Side Solna där drygt 20 procent av köparna gått till domstol för att få rätt att backa avtalen om att köpa en lägenhet i fastigheten som är under byggnation. Inflyttning var ursprungligen planerad till våren 2018 men nu väntas det kunna ske först andra halvåret 2019.

I ett fall är processen redan igång, i ytterligare drygt 50 fall väntas tingsrätten utfärda stämning inom kort. Själva stämningsansökningarna inkom i slutet av april.

Genstämmer för avtalsbrott

I det första fallet har SSM svarat med en genstämning. Enligt bolaget handlar det om en obefogad hävning av ingånget avtal. SSM kräver därför ersättning för de förluster som väntas uppkomma när den aktuella lägenheten måste säljas på nytt.

“Föreningen kommer att lida direkt skada på grund av [köparens] avtalsbrott. Vidare kan Föreningen komma att lida ekonomisk förlust om Föreningen måste omförsälja Lägenheten till ett pris som är lägre än den insats som [köparen] skulle betalat”, skriver SSM:s ombud i en inlaga till tingsrätten.

Annons

I dagsläget anges inget skadeståndskrav i kronor utan SSM ska återkomma med det exakta beloppet längre fram.

Köparna bestrider skadeståndskravet och begär nu att tingsrätten snabbehandlar frågan om hävningsrätten genom en mellandom alternativt hissar ärendet till Högsta domstolen för att få fram ett vägledande avgörande.

Krävde avtal – utan fastighet

Kärnan i målet gäller om SSM hade rätt att kräva att köparna tecknade upplåtelseavtal i december 2017 trots att inflyttning  var försenad och nu planerades till andra halvåret 2019. I samband med detta skulle köparna också betala 100 000 kronor i handpenning.

Till saken hör att de ursprungliga förhandsavtalen om ett framtida förvärv tecknades redan 2015, då betalades 25 000 kronor.

Enligt SSM var det korrekt att driva igenom upplåtelseavtalen i december, då det fanns en godkänd ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen. Från köparnas sida hävdas däremot att upplåtelseavtal endast kan tecknas i nära anslutning till ett tillträde.

Annons

“Vid den tidpunkt då föreningen uppmanade [köparen] att teckna upplåtelseavtalet, med hot om skadeståndskrav om så inte skedde, existerade inte det hus vari lägenheten skulle vara belägen. Föreningen var således i väsentligt dröjsmål med upplåtelsen, och [köparen] hade därför rätt att frånträda avtalet på grund av föreningens avtalsbrott”, skriver köparnas ombud i en inlaga.

I de ytterligare drygt 50 stämningar som skickats till tingsrätten, och som troligen kommer att behandlas tillsammans, åberopas flera skäl till varför avtalen inte är giltiga, bland annat att SSM-koncernen genom försumligheter under bygglovsprocessen på egen hand bidragit till de stora förseningarna i projektet.

SSM har tidigare meddelat att även dessa hävningar är ogrundade och att det stora antalet stämningar inte kommer att ha någon större inverkan på koncernens resultat.

LÄS ÄVEN: Polisen så pass allvarligt är bedrägeriet
LÄS ÄVEN:
Centerpartiet: Pensionssystemet kan inte lösa allt
LÄS ÄVEN:
Betalade skulden för snabbt – åtalas

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Bobyggare kräver skadestånd av köpare som vill dra sig ur Bobyggare kräver skadestånd av köpare som vill dra sig ur