Dolda arvoden till SBAB-höjdare - E55
Annons
Annons

Dolda arvoden till SBAB-höjdare

Hundratusentals kronor i arvoden till topparna i SBAB:s styrelse har inte redovisats korrekt.

Annons
Annons

E55 kan avslöja att den statliga bolånebanken SBAB under en rad år har gett en felaktig bild av arvoderingen till ordföranden Bo Magnusson och den nyligen avgångne vice ordföranden Jakob Grinbaum. Totalt handlar det om flera hundratusen kronor som betalats ut men som inte redovisats korrekt (se tabell nedan).

E55:s granskning visar att de båda inte bara har fått arvode för jobbet i moderbolagets styrelse, de har även suttit i styrelsen för bankens helägda dotterbolag SCBC och där lyft arvoden på sammanlagt ytterligare några hundra tusen per år.

Redovisat styrelsearvode i SBAB:s årsredovisningar jämfört med vad koncernen faktiskt betalat ut till ordförande och vice ordförande.

SCBC är den del av SBABs verksamhet som sköter utgivande av bostadsobligationer som refinansierar bolånen. Den operativa verksamheten är utlagd till moderbolaget SBAB liksom de löpande administrativa tjänsterna. Det är också SBAB som sköter den ekonomiska rapporteringen, och alla legala frågor. SCBC har inte heller några egna anställda.

Annons

I årsredovisningen går det också att läsa att SCBC inte bedriver någon nyutlåningsverksamhet i egen regi utan förvär­var löpande, eller vid behov, krediter huvudsakligen från SBAB. Det arvoderade styrelsearbetet i dotterbolaget är en nymodighet. Fram till 2014 utgick ingen ersättning alls. Exakt vad som är så betungande när i princip all operativ verksamhet sköts genom moderbolaget SBAB framgår dock inte.

LÄS MER: Statliga SBAB riskerar böter

LÄS MER: Damberg duckar SBAB:s regelbrott

– Det är ett mindre jobb relativt huvudstyrelsen i SBAB men det är fortfarande ett jobb och ett ansvar, förklarar SBAB:s ordförande Bo Magnusson när E55 når honom.

– Men jag kommer inte ihåg i huvudet hur stort arvodet i dotterbolaget är, säger han först, men ringer sen tillbaka och meddelar att han får 180 000 om året.

SBAB:s och SCBC:s årsredovisningar ger inte någon klarhet i siffrorna. I SCBC:s årsredovisning går det endast i en fotnot att utläsa att arvode utgår till ledamöterna, inget om beloppens storlek. Inte heller i SBABs årsredovisning går det att hitta något om ett arvode från det helägda dotterbolaget.

– Nej, där redovisas bara det jag får för det styrelseuppdraget. För det är två olika styrelseuppdrag, det är två olika styrelser, det är inte samma styrelse, förklarar Bo Magnusson.

Annons

E55:s granskning visar att SBAB inte klarat av att lämna korrekta uppgifter i någon av årsredovisningarna för åren 2014-2106. Samtliga år är arvodet för lågt angivet för Bo Magnusson. I Jakob Grinbaums fall är arvodet för lågt två av åren men för högt angivet 2016.

Förklaringen till att dotterbolaget började betala ut arvoden 2014 var att man då för första gången tog in externa ledamöter. Det går däremot inte att få ta del av beslutsunderlaget.

– När det gäller protokollen är detta inte offentlig handling och innehåller bolagsintern information så det kan jag inte skicka till dig, förklarar inforamtionschefen Karin Hellgren.

På SBAB:s informationsavdelning bekräftar man att uppgifterna i årsredovisningarna varit otydliga och till och med felaktiga på vissa punkter.

En förklaring kan vara att arvoderingen till styrelsen i SBAB och SCBC består av flera komponenter. Ledamöterna får ett grundarvode men sedan också ytterligare kompensation för arbete i utskott och kommittéer. Till detta kommer alltså extraarvodet till Magnusson och Grinbaum för uppdraget i dotterbolagsstyrelsen.

– Vi har varit otydliga i årsredovisningen­, vilket vi naturligtvis ska säkerställa att vi rättar till inför kommande år. Då ska ersättningar för engagemang i kommittéer och utskott tydligt framgå, säger informationschefen Karin Hellgren.

Annons

     LÄS MER: Oklar motivering från SBAB och staten
     LÄS MER: Revisorer kan granskas av revisorsinspektionen
     LÄS MER:   Skärpning staten!

 

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Dolda arvoden till SBAB-höjdare Dolda arvoden till SBAB-höjdare