Fastighetsutvecklare i behov av pengar - E55
Annons
Annons

Fastighetsutvecklare i behov av pengar

Kassorna fylls på i två bolag. Men börsen inte helt nöjd.

Annons
Annons

Flera av börsens fastighetsutvecklare är i behov av ny finansiering. Oscar Properties har exempelvis sålt flera projekt för att fylla på kassan.

De senaste dagarna har även några av börsens mindre fastighetsbolag vidtagit åtgärder för att stärka finanserna.

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB, som ska bygga två nya bostadshus på fastigheten med samma adress i Stockholm, har dragits med förseningar i projektet. I fredags kväll kom beskedet att bolaget fyller på kassan genom att ta in lån från huvudägarna Patriam och Fridhem vilket ger ett tillskott på 3,5 miljoner kronor. Bolaget har också fått en utökad fastighetskredit om 5 miljoner kronor.

Det räckte dock inte för att blidka Stockholmsbörsen som valde att observationsnotera bolagets preferensaktie efter beskedet om kapitalbehovet. Aktiekursen har redan fallit rejält sedan oktober.

Bolaget planerade ursprungligen att säljstarta projektet i oktober men sköt upp premiären eftersom detaljplanen inte hunnit godkännas. Nu finns en detaljplan framme men det är oklart om den kommer att överklagas eller ej.

“Vid ett eventuellt överklagande, och därav en försening av projektet, kommer Karlbergsvägen 77 Fastighets AB ta fram en uppdaterad projektplan, inklusive tidsplan och rörelsekapitalbehov”, skrev bolaget i ett pressmeddelande på fredagskvällen.

Annons

Något nytt säljstartdatum har inte presenterats.

Även Quartiers Properties AB passar på att fylla kassan innan årsskiftet. Bolaget, som driver ett flertal fastighetsprojekt på den spanska solkusten, tar in 20 miljoner kronor genom en riktad emission av preferensaktier.

“På grund av emissionens relativt begränsade omfattning samt den tid och de kostnader en företrädesemission innebär har styrelsen valt att fatta beslut om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt”, skriver bolaget.

De som går in med pengar är Bernt Lundberg Fastighets AB, BOSMAC Invest AB, Carl Rosenblad, Jörns Bullmarknad AB, LMK Forward AB, Mangold Fondkommission AB, Mats Invest AB och Pär Lundberg.

Quartiers Properties har tidigare uttalat sig mycket positivt om förväntad försäljning och kassaflöden våren 2018. Bolagets projekt Gran Vista ska säljstartas i februari 2018 om allt går enligt planerna.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Fastighetsutvecklare i behov av pengar Fastighetsutvecklare i behov av pengar