Kan pension fördelas mellan makar? - pensionsekonomen svarar på nya läsarfrågor - E55
Annons
Annons

Kan pension fördelas mellan makar? – pensionsekonomen svarar på nya läsarfrågor

Varje vecka svarar pensionsekonom Mattias Munter på era frågor om sparande och pensioner. Vill du ställa en fråga till Mattias skickar du den till [email protected]

Annons
Annons

Hej. Vi läser dagligen om hur mycket pengar samhället måste lägga på att hantera corona-epidemin samtidigt som det är ekonomisk kris. Kommer det finnas pengar kvar till att betala ut pensioner? Hälsningar Anna och Björn

Annons

– Ja, det kommer att finnas pengar till pensionerna. Vårt relativt nya allmänna pensionssystem som sjösattes på 90-talet är i grunden frikopplat från statsbudgeten och därför finansiellt mycket stabilt. Det som belastar statsbudgeten är i princip garantipensioner och bostadstillägg. Däremot kan de allmänna pensionsnivåerna ändå påverkas negativt på tre sätt som följd av krisen. För det första har Pensionsmyndigheten redan flaggat för att den allmänna inkomstutvecklingen bland de som arbetar i Sverige kan bli så svag under året att inkomstpensionen kan komma att sänkas med omkring 1,5 procent. Det är i alla fall vad den osäkra prognosen säger i dagsläget. För det andra påverkas dagens pensionsutbetalningar av hur mycket avgifter som betalas in till systemet och med stigande arbetslöshet och en eventuell långvarig lågkonjunktur minskar inbetalningarna och den så kallade bromsen kan slå till i systemet och leda till sänkta pensioner. Slutligen är premiepensionen idag en mindre del av pensionen men den påverkas istället av utvecklingen på börsen i stor utsträckning. Där ser det ut för närvarande ut att bli sänkta belopp för de flesta nästa år men mycket kan fortfarande hända innan året är slut.

Annons

Hej News55/E55. Jag håller på att förbereda min pension. Har träffat lite olika rådgivare för att skapa en plan som passar mig och mina besparingar. Jag får dock en känsla av att alla jag träffar bara vill sälja in sina egna produkter. Finns det ingen som jobbar mer objektivt och neutralt? Mvh Lennart 60 år

– Det är bra att du förbereder dig och pensionspusslet kan vara komplext att lägga så det är klokt att också börja planera i god tid. Många val man gör är svåra att ändra i efterhand. En grundläggande kartläggning och bra information om pensionsuttag går att få via minPension.se som är ett informationssamarbete mellan staten och pensionsbolagen. Men inför pensionen är ett typexempel på när rådgivning kan göra riktigt stor skillnad så det är synd att du inte träffat någon som du fått fullt förtroende för ännu. Det du främst behöver hitta är någon som är specialiserad på just utbetalningsrådgivning och i första hand fokuserar på att optimera uttagen av det pensionssparande du har samlat ihop genom åren. Här är jag förstås partisk men på Skandia har vi en grupp rådgivare som bara jobbar med just pensionsoptimering och är man inte redan kund hos oss så kan du ändå få hjälp mot ett arvode för tiden. Lycka till med pensionsplaneringen!

Annons

Vad händer om jag har garantipension och vill flytta utomlands? Är det skillnad inom och utom EU? Smålänning

– Om du flyttar till ett land utanför EU/EES och Schweiz är svaret enkelt, då dras din garantipension in. Vad gäller flytt inom unionen eller till Schweiz så är frågan uppe i luften. Tidigare gällde EU:s regler om fri bosättning men dessa gäller inte längre och en tillfällig lag i Sverige gör att du får garantipension fortsatt utbetald vid bosättning inom EU/EES och Schweiz under 2020. Från januari 2021 vet vi i dagsläget inte vad som kommer att gälla.

Hur viktigt är det var man placerar premiepensionen? Jag kan inget om aktier och fonder men vill naturligtvis att det ska växa så mycket som möjligt. Vänlig hälsning från Marita

Annons

– Vill man inte välja eller känner att man inte har tiden och kunskapen som krävs så behöver man heller inte. Då placeras dina premiepensionspengar i fonden AP7 Såfa. Det är en fond som har hög risk under tiden du sparar men sänker risken inför pensionen och fortsätter att trappa ner risken i takt med din ålder. Det du ska vara beredd på är att den kan variera mycket i värde enskilda år då den har en strategi som innebär att när världens börser går upp så går den upp lite mer än så och motsatt när börsen går ner så tappar fonden också lite mer än så. Större variationer alltså men förhoppningsvis hög avkastning över tid.

Hej. Finns det nån regel eller möjlighet att fördela pensionsinkomster mellan makar? Hälsningar från Kalmar

– Den enda möjligheten att överföra pension mellan makar som finns är premiepensionen, PPM, som är en mindre del av den allmänna pensionen. I övrigt är det man kan göra att den med högre inkomst sparar till den med lägre inkomst, och att det sparandet skrivs som enskild egendom.

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Kan pension fördelas mellan makar? – pensionsekonomen svarar på nya läsarfrågor Kan pension fördelas mellan makar? – pensionsekonomen svarar på nya läsarfrågor