KO öppnar för process mot bostadsbyggare - E55
Annons
Annons

KO öppnar för process mot bostadsbyggare

Bostadsköpare sitter fast i avtal, trots kraftigt försenade projekt. Nu tar Konsumentverket gärna emot önskemål om att biträda konsumenterna.
–KO kan ta sig an enskilda fall, säger Konsumentverkets jurist.

Annons
Annons

Från många håll hörs förtvivlade rop från bostadsköpare som tecknat sig för dyra lägenheter i nyproduktion. Inflyttningen i deras nya bostäder har blivit kraftigt försenad, i bland i åratal, och i många fall är det fortfarande oklart när bostäderna ska bli färdiga. Ändå får köparna inte kliva ur avtalen – bostadsföretagen nobbar stenhårt att lämna tillbaka handpenningen de betalat.

Ytterligare en komplikation är att marknaden har säckat ihop sedan många av dem köpte, och de har fått svårt att sälja sina gamla bostäder. Dessutom har kreditrestriktionerna skärpts, vilket gör att bankerna ofta inte vill förnya sina lånelöften. Många av köparna sitter helt enkelt i ett väldigt besvärligt läge.

Nu är frågan vad Konsumentverket, som bland annat har bostadsköp inom sitt tillsynsområde, kan göra.

Konsumentverket verkar framåtsyftande

– Vi tittar på marknadsföring och avtalsvillkor, men det är framåtsyftande för framtida bostadsköpare. Vi utöver vår tillsyn genom att titta på enskilda företags marknadsföring, säger Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket.

Verket kan undersöka ett enskilt företag, och förbjuda det att använda vilseledande marknadsföring och alltför tuffa villkor. Men det har inte dagens bostadsköpare som sitter fast i sina avtal någon nytta av, konstaterar hon.

Annons

Ännu har in Konsumentverket bestämt sig för en officiell åsikt om bostadsavtalen.

 

– Det finns ingen praxis på området, och det här är rätt komplicerat. Det regleras i Bostadsrättslagen, och där finns tre omständigheter där man kan frånträda ett avtal utan att bli skadeståndsskyldig. Ett av dessa är om upplåtelsen av bostadsrätten inte sker inom skälig tid från avtalad tidpunkt, men det är problematiskt, för det finns inte någon praxis för hur “bred” den avtalade tidpunkten får vara.

Många jurister funderar över detta just nu, konstaterar hon, och på Konsumentverket har de inte fattat något beslut om ståndpunkt. Därför finns inga planer för närvarande på att ingripa mot bostadsföretagen.

Konsumentombudsmannen kan gå till domstol

Men Joséphine Slotte förstår vilken besvärlig sits bostadsköparna befinner sig i. 

– Det kan finnas möjlighet att få hjälp av Konsumentverket med det vi kallar KO-biträde. Om flera konsumenter är berörda av samma problem, och det finns ett behov av att utveckla en praxis på området kan Konsumentombudsmannen, KO, ta sig an enskilda fall för att få till en prövning, förklarar hon.

Annons

Oftast innebär det att KO tar över efter att fallet prövats i första instans, tingsrätten, för att få till en vägledande dom. KO-biträde innebär att KO står för rättsprocessen och kostnaderna för den.

Ingen har ännu bett om hjälp

Bostadsavtalen skulle kunna vara aktuella för KO att få prövat, tror hon. Men hittills har inte KO fått någon sådan begäran, trots att det finns flera bostadsköpare som stämt sina bostadsbolag.

– Nej, mig veterligen har vi inte fått in någon sådan begäran ännu.

I några sällsynta fall har Konsumentverket också riktat grupptalan mot näringsidkare när många varit drabbade av samma problem. Till exempel när det gäller försäkringsbolaget Skandia, då kapitalförvaltningen såldes till Den norske bank i början av 2000-talet, och  2010 mot elbolag.

–  Det är bra att det sprids att möjligheten finns, så kan verket ta ställning till frågan om det kommer in ansökningar om KO-biträde, säger Joséphine Slotte.

LÄS ÄVEN: Polisen så pass allvarligt är bedrägeriet
LÄS ÄVEN:
Centerpartiet: Pensionssystemet kan inte lösa allt
LÄS ÄVEN:
Betalade skulden för snabbt – åtalas

 

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel KO öppnar för process mot bostadsbyggare KO öppnar för process mot bostadsbyggare