Lurade pensionärer dör i väntan på upprättelse - E55
Annons
Annons

Lurade pensionärer dör i väntan på upprättelse

Frågan om lurade småsparare ska ha rätt att få ersättning från sina “rådgivares” ansvarsförsäkringar berör ett stort antal drabbade svenskar. Men ärendet har blivit en juridisk långbänk som dragits ända upp till EU-domstolen. Under tiden har flera drabbade hunnit avlida.

Annons
Annons

81-åringen, vi kan kalla honom Lennart, fick rätt i både tingsrätt och hovrätt, han skulle få tillbaka de pengar han satsat i en värdelös investeringsprodukt. Pengarna skulle betalas ut av Länsförsäkringar som ställt ut den obligatoriska ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlaren, som lurat in 81-åringen i investeringen, hade tecknat.

Men segerns sötma blev kortvarig. Länsförsäkringar överklagade domen till Högsta domstolen och tre år senare finns fortfarande inget klart besked. Lennart själv kommer aldrig få veta slutresultatet av det pilotfall han drev. Han gick nämligen bort redan 2016, ett år efter hovrättsdomen.

Ville dryga ut pensionen

Det var 2009 som Lennart approcherades av firman European Wealth Management Group (EWMG). Firman kontaktade äldre via telefon och försökte få till stånd fysiska möten. Lennart nappade och blev föreslagen att placera 500 000 kronor, hans livs besparingar, i en så kallad strukturerad produkt. Investeringen gjordes genom en kapitalförsäkring. Tanken var, enligt Lennart, att han skulle placera pengar för att få en avkastning som kunde dryga ut pensionen.

Annons

Men det Lennart trodde var en säker investering visade sig vara en bomb. Han förlorade hela det insatta kapitalet. Under tiden hade EWMG både hunnit varnas för sin oseriösa verksamhet samt försatts i konkurs. Lennart bestämde sig då för att begära ersättning via den ansvarsförsäkring som EWMG tecknat hos Länsförsäkringar.

En sådan ansvarsförsäkring måste alla försäkringsförmedlare ha för att få bedriva verksamhet. Försäkringen ska hålla kunderna skadelösa om de just drabbas av oseriösa branschaktörer.

Och både tingsrätten och hovrätten gick alltså på Lennarts linje. Han hade rätt att få tillbaka hela det satsade beloppet. Men Länsförsäkringar tyckte annorlunda och överklagade till Högsta domstolen, som i sin tur vände sig till EU-domstolen för att få hjälp med hur regelverket, som gäller hela EU, ska tolkas.

Enligt Länsförsäkringar gäller inte ansvarsförsäkringen i EWMG-fallet, detta då försäkringsbolaget anser att firman inte ägnat sig åt försäkringsförmedling utan investeringsrådgivning (något som firman inte alls hade tillstånd att göra).

Frågan har stor betydelse för Länsförsäkringar som var marknadsledande på ansvarsförsäkringar fram till 2014. Det finns nämligen ett stort antal andra ärenden som ligger vilande i väntan på HD:s avgörande.

Annons

Regeringen, via utrikesdepartementet, har i EU-domstolen ställt sig på Länsförsäkringars sida. Men i november förra året gav domstolens generaladvokat ett tydligt besked om att Lennarts tolkning är den riktiga.

Regeringens hållning kritiseras

“Jag kan således inte godta den ståndpunkt som den svenska regeringen intog vid förhandlingen”, skriver generaladvokaten.

Detta förhandsutlåtande ska ligga till grund för EU-domstolens slutliga besked som väntas senare under våren. När EU-domstolen väl uttalat sig ska Högsta domstolen i Sverige meddela sin dom. Lennarts efterlevande får alltså vänta ytterligare på besked. Det har gått åtta år efter den ursprungliga investeringen.

Generaladvokaten slår i sitt uttalande fast att skyddet för investerare väger tyngre än de invändningar som Länsförsäkringar har kommit med. Om ansvarsförsäkringen inte kan åberopas hade det nämligen i praktiken uppstått ett gigantiskt hål i skyddsnätet.

Annons

De senast tio åren har nämligen finansiella produkter saluförts i stor omfattning av just försäkringsförmedlare. Verksamheten är tillståndspliktig men kraven är inte lika hårda som på aktörer som bedriver investeringsrådgivning. Med Länsförsäkringars, och den svenska regeringens tolkning, hade en mångmiljardindustri fått verka fritt i en gråzon där den enskilde kunden stått helt utan skydd. Den obligatoriska ansvarsförsäkringen hade bara varit en schimär.

Generaladvokaten uttalade sig också i ett näraliggande fall där en försäkringsförmedlare bedragit ett stort antal investerare genom att helt enkelt ta pengarna och inte upprätta några försäkringar (Connecta fond & försäkring). Här menar Länsförsäkringar att ansvarsförsäkringen inte heller kan åberopas. Men generaladvokaten påtalar att kunderna inte ska drabbas då de de facto trodde att de avtalade om en försäkringsprodukt genom en försäkringsförmedlare.

Säljsamtalen fortsätter

“Det var detta företag som erbjöd kunderna sina förmedlingstjänster, vilket innebär att det saknar betydelse om någon eller några av företagets anställda … utnyttjade de sedvanliga förmedlingstjänsterna för att planera och begå ett bedrägeri mot kunderna genom att tillägna sig deras medel”, skriver generaladvokaten.

Annons

Även Connecta-fallet ligger på Högsta domstolens bord. Här vann investerarna i tingsrätten men förlorade i hovrätten. Även här handlar det om investeringar före 2010 och dödsbon har hunnit läggas till förteckningen över målsäganden.

Exakt vad försäkringsförmedlarnas ansvarsförsäkringar ska täcka återstår alltså att få svar på. Men upplägget att konktakta äldre personer för att förmå dem att investera i mer eller mindre oseriösa produkter fortsätter att användas. E55:s Karolina Palutko Macéus skrev nyligen om ett sådant möte på en firma i Stockholm.

Det visar sig också att personer från EWMG är fortsatt aktiva i branschen, men nu under nya namn, något som E55 lär få anledning att återkomma till.

LÄS ÄVEN:Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Lurade pensionärer dör i väntan på upprättelse Lurade pensionärer dör i väntan på upprättelse