Pensionerade direktörer får straffrabatt - E55
Annons
Annons

Pensionerade direktörer får straffrabatt

En 75-åring och en 79-åring döms för avancerade skattebrott. Men duons höga ålder och en snårig juridisk process om pågått i över tio år gör att straffen sänks rejält.

Annons
Annons

De misstänkta skattebrotten spänner över flera år i början av 2000-talet. Enligt åklagarens version köptes en lönsam verksamhet med internationella kunder ut från byggjätten NCC varpå de inblandade genom ett avancerat bolagsupplägg i flera länder kunde slussa miljonbelopp till anonyma nummerkonton i Schweiz och därmed undgå skatt.

Men det som skulle bli en snabb juridisk process har utvecklats till en juridisk långbänk. Redan 2007 var Skatteverkets granskning klar sedan brittiska myndigheter först slagit larm om miljontransaktionerna. Ekobrottsmyndigheten begärde därefter ut information från Schweiz för att kunna spåra mottagarna av pengarna som först förts via bolag i Storbritannien till bolag på Brittiska jungfruöarna.

Tio år av processande

Några av de misstänkta anhölls 2010 och åtalet kom senare samma år. En första dom meddelades 2013 och den innebar att en av cheferna dömdes till tre års fängelse för grovt skattebrott och en annan till 1,5 års fängelse för medhjälp. Den tredje huvudmisstänkte friades helt.

Annons

Men försvaret rasade mot domen och hävdade att åklagaren åberopat bevisning från Schweiz som han fått del av på ett otillbörligt sätt. Enligt försvaret hade begäran om rättshjälp motiverats med en grövre brottsmisstanke än den som åtalet sedan handlade om. Därmed fick inte bevisningen användas av formella skäl.

Försvaret fick rätt i hovrätten som 2016 rev upp hela domen och återförvisade målet till tingsrätten för ny prövning. Domen i den andra rundan i Göteborgs tingsrätt meddelades i förra veckan.

De två direktörerna, 75 och 79 år gamla, döms även denna gång men nu blir straffen betydligt mildare. Den ena får ett år och fyra månader i fängelse för grovt skattebrott, den andre får villkorlig dom och böter på 180 000 kronor för medhjälp. Den tredje personen, som friades redan första gången, frias även denna gång.

Får straffrabatt

Enligt tingsrätten borde brotten lett fram till fängelsestraff på tre respektive två år men en rejäl straffrabatt ges på grund av de åtalades höga ålder och målets utdragna handläggning.

Annons

Åklagarsidan är sannolikt inte nöjd med domen. NCC-direktören som frikänns helt har enligt åtalet fått tillgång till över 11 miljoner kronor via bolagsupplägget, lika mycket pengar som den direktör som döms för skattebrott, men det är inte bevisat att pengarna verkligen utgjorde en beskattningsbar inkomst i detta fall.

“Då det inte lagts fram någon utredning som ger stöd för att [den åtalade] skulle vara berättigad till någon legal ersättning från [bolaget] eller de andra bolagen har åklagaren inte förmått visa att de pengar som överförts från bolagen till [den åtalade] utgör intäkter som [den åtalade] varit skyldig att ta upp i sin inkomstdeklaration”, skriver tingsrätten.

Varför miljonerna ändå tillfallit mannen ger domen inget svar på.

Kritiserar bevisningen

Försvaret å sin sida är sannolikt inte heller nöjda med domen trots straffrabatten. Målet har hanterats av några av Sveriges främst försvarsadvokater i ekonomiska mål och de har vid upprepade tillfällen försökt stoppa processen. Även i den nya prövningen i tingsrätten har de hävdat att åtalet grundas på bevisning som åklagaren inte får använda sig av, något som tingsrätten dock inte håller med om.

Annons

“Åklagaren har under huvudförhandlingen lagt fram bevisning till styrkande av vem som är kontoinnehavare av de aktuella kontona i Schweiz. Den bevisning som åklagaren därvid lagt fram har varit sådan bevisning som inte inhämtats direkt från Schweiz och som således inte omfattas av hovrättens avvisningsbeslut. Det går således inte att dra den slutsatsen att varje påstående om vem som är kontoinnehavare oundgängligen härrör från det bevismaterial som inhämtats direkt från Schweiz och som avvisats av hovrätten”, skriver tingsrätten.

Advokat Leif Gustafson, som företräder 79-åringen som fick villkorlig dom, är kritisk till domen och tycker att den är felaktig. Något beslut om överklagande har inte tagits.

Han får medhåll av advokat Olle Kullinger, som företräder mannen som nu dömts till fängelse. Kullinger anser att domstolen baserat domen på omständigheter som inte behandlats under rättegången:

– Min preliminära uppfattning är att tingsrätten dömt långt utöver vad som har åberopats av åklagaren, säger han till E55.

– Ska man sammanfatta det så tycker vi att de gör en felaktig bedömning i den underliggande skattefrågan.

Det låter som att ni kommer att överklaga?
– Vi måste analysera domen fullt ut innan vi tar slutlig ställning till det.

LÄS ÄVEN:Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Pensionerade direktörer får straffrabatt Pensionerade direktörer får straffrabatt