Statens egen bank fälld för åldersdiskriminering - E55
Annons
Annons

Statens egen bank fälld för åldersdiskriminering

SBAB nekade en person som fyllt 60 år banklån. Nu fälls banken för åldersdiskriminering.

Annons
Annons

E55 har tidigare berättat om David Örnberg, 75 år, som känt sig åldersdiskriminerad av flera banker däribland SBAB. Nu kan E55 berätta att banken fälls för åldersdiskriminering av Diskrimineringsombudsmannen, DO.

–De gjorde en extra kalkyl för personer som hade fyllt 60 år, säger Clas Lundstedt, presschef hos DO.

SBAB hävdade att man räknade ned inkomsten med 30 procent från det att man fyllt 60 år för att inte låntagarna skulle bli överbelånade. Men det ansåg inte DO var okej.

I diskrimineringslagen finns ett undantag som säger att särbehandling på grund av ålder är tillåtet om det finns ett berättigat syfte. Men de medel som används för att uppnå syftet måste vara nödvändiga.

– Att göra en extra kalkyl kan vara en lämplig åtgärd för att uppnå syftet att förutse framtida negativa inkomstförändringar, men vi bedömde inte att det var en nödvändig åtgärd och att en schabloniserad kalkyl var rätt metod. En individuell bedömning hade varit bättre och ett icke diskriminerande alternativ, säger Clas Lundstedt, som påpekar att SBAB ändrade sina rutiner när DO inledde sin tillsynsundersökning.

Clas Lundstedt, presschef DO

På SBAB säger man att DO:s granskning var välkommen.

Annons

– Redan i inledningen av utredningen hade vi själva kommit till slutsatsen att det sätt vi hanterade Bolånedirektivet på inte var vare sig kundvänligt eller rättvisande. Därför ändrade vi kreditregeln i augusti så beslutet är ett bevis på att vi agerade helt rätt, säger Karin Hellgren, presschef på SBAB.

Karin Hellgren, presschef SBAB

Förra året kom det in 274 anmälningar om åldersdiskriminering DO. Det var något fler än 2016 då det var 238 anmälningar, men färre än 2015 och 2014 då det kom in 319 respektive 318 anmälningar. Den vanligaste anmälan handlar om arbetslivet.

I SBAB-fallet var det en person som läst om fallet i media som anmälde banken till DO, men DO kan också själv ta initiativ till en utredning. Däremot har DO ingen sanktionsmöjlighet även om tillsynsutredningen visar att ett företag har brutit mot lagen.

–Vi har ingen sanktionsmöjlighet. Men vi har utfärdat ett sanktionsbeslut och då förutsätter vi att den som omfattas av lagen gör det den kan för att leva upp till lagens krav. SBAB har också meddelat att de ändrat sina rutiner, säger Clas Lundstedt.

LÄS ÄVEN: Här är Sveriges rikaste 55-plussare
LÄS ÄVEN: Nytt Rut-förslag drabbar pensionärer
LÄS ÄVEN: Ledande telefonbolag höjer avgifter
LÄS ÄVEN: Dolda arvoden till SBAB-höjdare

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Statens egen bank fälld för åldersdiskriminering Statens egen bank fälld för åldersdiskriminering