Polisrazzia på lyxbygge - E55
Annons
Annons

Polisrazzia på lyxbygge

Polis utreder ett omfattande fusk med personal på ett av Oscars Properties prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett 30-tal byggarbetare sprang från platsen när polisen försökte genomföra en id-kontroll.

Annons
Annons

Industriverket är namnet på ett av fastighetsbolaget Oscar Properties prestigeprojekt i centrala Stockholm. Totalt 197 lägenheter är sålda. Dotterbolaget Oscar Properties Bygg står som ansvarig för ombyggnationen av de gamla fabrikslokaler som nu blir moderna lägenheter. Den sista delen i projektet väntas bli klar senare i år.

För att genomföra projektet har ett stort antal underentreprenörer anlitats. Men Oscar Properties har av allt att döma haft dålig kontroll över vilka som faktiskt utfört arbetet på plats. E55 kan avslöja att polisen upptäckte ett stort antal utländska byggjobbare utan korrekta handlingar vid en inspektion förra året.

Det var den 17 maj som Arbetsmiljöverket genomförde en kontroll av byggarbetsplatsen vid Igeldammsgatan. Personal från gränspolisen bistod vid inspektionen och man beslutade att göra en id-kontroll av all personal på plats. Av 200 personer frihetsberövades 14 stycken då dessa inte kunde uppvisa korrekta dokument.

Men det egentliga antalet som misstänks ha saknat arbetstillstånd var enligt polisen betydligt högre. Ett stort antal valde nämligen att avvika så snart polisen anlände.

– De sprang över vindar och i källare till utgångar som vi inte kände till, säger en polis som var med vid inspektionen.

Uppgiften backas upp i en officiell kommentar från polisen, som E55 tagit del av.

Annons

“Vid det aktuella kontrolltillfället sprang ett trettiotal personer från platsen när kontrollen inleddes och fler personer försökte avvika. Det uppehöll sig ett betydligt större antal personer vid byggarbetsplatsen än vad som rimligen kunde ha förväntats”, skriver polisen i en rapport som blivit offentlig hos Justitieombudsmannen.

Inspektionen blev ett ärende hos JO sedan en av de svenska byggjobbare som också kontrollerades anmält händelsen.

“Jag anser att jag blivit frihetsberövad utan misstankar. Kränkt på min arbetsplats och som fri medborgare”, skriver anmälaren till JO.

Enligt polisen försökte man ge förtur till personal med korrekta handlingar, men id-kontrollen tog ändå flera timmar på grund av det stora antalet personer som skulle kontrolleras. Polisen beskriver, i sitt svar till JO, det hela som beklagligt men bedömer ändå åtgärden som “proportionerlig” utifrån omständigheterna på plats.

“Totalt blev 200 personer kontrollerade och de fick stå i kö till kontrollplatsen. Vissa personer som försökte avvika flera gånger togs åt sidan och ställdes under speciell bevakning. Av de 200 personer som kontrollerades blev 14 frihetsberövade då de inte kunde visa att de hade rätt att arbeta i Sverige. Någon av dem hade uppvisat falska handlingar”, skriver polisen.

Annons

Enligt reglerna för byggarbetsplatser får endast legitimerad personal befinna sig på området. De ska också vara registrerade i en elektronisk personalliggare, något som inte följts fullt ut. Misstankar finns bland annat om att registrerad personal släppt in andra oregistrerade byggjobbare.

Gränspolisen och Ekobrottsmyndigheten inledde två separata förundersökningar efter inspektionen, en med misstanken försvårande av skattekontroll och en som fokuserade på fusket med arbetstillstånden. Ekobrottsmyndighetens förundersökning har lagts ned utan åtgärd men gränspolisens utredning pågår fortfarande.

Misstankarna har riktats mot en viss underentreprenörer till Oscar Properties Bygg.

Enligt Oscar Properties har bolaget sagt upp samarbetet med den aktuella entreprenören. I en mejlkommentar till E55 skriver marknadschefen Malin Sparf Rydberg att bolaget välkomnar inspektioner av det här slaget:

“Oscar Properties har nolltolerans mot osund konkurrens och samarbetar med myndigheterna i deras arbete i att stävja osund konkurrens.”

Ingen på Oscar Properties är misstänkt för något brott efter inspektionen.

Att utländska byggjobbare anlitats på det här sättet är inget som överraskar polisen:

– Det är så här det ser ut om man besöker en större byggarbetsplats i Stockholm, säger en utredare.

Annons

Arbetsmiljöverket hade å sin sida en lång rad synpunkter på arbetsmiljön efter sin inspektion, bland annat gällande bristande fallskydd och ställningsbyggnation men också brist på hygienutrymmen för personalen. Dessa brister åtgärdades snabbt av Oscar Properties.

Arbetsmiljöverket beslutade också att ta ut en sanktionsavgift för att reglerna vid hantering av kvartsdamm inte följts. Denna avgift har Oscar Properties överklagat till förvaltningsrätten där frågan ännu inte avgjorts.

LÄS ÄVEN: Lyxlägenheter sänks ett par miljoner
LÄS ÄVEN: Fastighetsutvecklare i behov av pengar
LÄS ÄVEN: Oscar Properties ordförande frias från insidermisstankar

Tipsa om en nyhet

Vill du tipsa oss om en nyhet? Granskningar är en viktig del av E55:s arbete. Vi söker hela tiden efter nya uppslag och du kan hjälpa oss i vårt arbete. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

Maila redaktionen på [email protected]

Annons
Annons
Läs nästa artikel Polisrazzia på lyxbygge Polisrazzia på lyxbygge