Dags att säkra kortsiktiga pensionspengar - E55
Annons
Annons

Dags att säkra kortsiktiga pensionspengar

Annons
Annons

Efter ännu ett starkt börsår och med stigande svenska börsindex sex år i följd är självförtroendet på topp hos många placerare. Stockholmsbörsen visar i likhet med flera andra börser upp en ovanligt lång period med stigande kurser. I ett sådant läge är det lätt att bli överraskad när de dåliga nyheterna till slut kommer.

Aktiekurserna har under 2017 drivits av ekonomier som växer, företag som går bra och fortsatt låga räntor. Självklart finns det inget som säger att inte börsen kan stiga även ett sjunde år men ju längre uppgången fortsätter desto närmare nästa nedgång befinner vi oss rimligen.

Diverse politiska orosmoln och terrorhot skapar osäkerhet i världen. Tittar vi på ekonomiska företeelser är hysterin kring den digitala valutan bitcoin och skiftet från traditionell butikshandel till e-handel ett par fenomen som stuckit ut under året som gått. Med svenska ögon kan även avmattningen på bostadsmarknaden lyftas fram. Ändå har 2017 varit ovanligt befriat från händelser med verklig potential att knäcka det goda börsklimatet.

Pessimister pekar på höga värderingar som ett potentiellt hot. Motargumentet är att aktiekurserna ska kunna stiga i samma takt som företagsvinsterna – i alla fall så länge inte börsen påverkas av någon yttre störning som skapar tvivel kring den framtida vinstutvecklingen.

Annons

Min gissning är att den första delen av 2018 kommer att bjuda på en utveckling som påminner om året som gått. Prognoserna pekar mot att den globala ekonomin fortsätter växa i stabil takt och att företagens vinster fortsätter stiga. USA:s centralbank ser visserligen ut att fortsätta höja räntan men inte i den omfattning som krävs för att äventyra ekonomin. Det är med andra ord lätt att argumentera för ett scenario som leder världens börser till nya höjder.

Ingen kan i förväg avgöra vad som kommer att leda till nästa börsnedgång. Vad jag däremot tycker att alla måste ta med sig är att nästa stora kursfall kanske ändå inte är särskilt långt borta.

De mest svårbedömda hoten kommer från politiskt håll. Spänningarna mellan USA och Nordkorea är välkända. Samtidigt är det ytterst ovisst hur konflikten kommer att utvecklas. Sedan finns det som bekant en mängd andra politiska oroshärdar med potential att skapa svårförutsedda ekonomiska effekter.

Att hela 2018 skulle passera utan att någon större händelse inträffar med tydlig effekt på börsen ser jag som mindre sannolikt. Och det ligger ju dessvärre i sakens natur att vi inte kan veta i förväg vad det är som till slut händer.

Annons

Börsen kan vara högt värderad under lång tid så länge inte några större störningar inträffar. När dåliga nyheter presenteras blir däremot fallhöjden plötsligt uppenbar. Effekterna blir särskilt kännbara om flera negativa händelser inträffar samtidigt. Det kan till exempel handla om politiska händelser som inträffar samtidigt som tecken på en ekonomisk inbromsning börjar visa sig.

Och eftersom de stora börsfallen alltid kommer oväntat är en klok strategi att redan nu anpassa portföljen till de tuffare tider som kommer förr eller senare. Då slipper du kanske känna dig överraskad när överraskningarna inträffar. Öka andelen kontanter genom att sälja aktier och fonder som du inte skulle ha köpt idag om du skulle bygga upp din portfölj på nytt. Låt inte heller pensionspengar som ska användas under de närmsta fyra-fem åren vara placerade i aktiemarknaden.

Populära krönikor

  1. Mexikos ekonomiska mysterium

    Gangstermetropol eller paradis för pensionärer? Efter flera år där förvånas jag fortfarande...

  2. Jag älskar pengar

    Nyss hemkommen från Thailand kan jag konstatera att jag älskar pengar och att jag har saknat dem...

Visa fler krönikor
Annons
Annons
Läs nästa artikel Dags att säkra kortsiktiga pensionspengar Dags att säkra kortsiktiga pensionspengar