Ingen pardon från pensionsgruppen - E55
Annons
Annons

Ingen pardon från pensionsgruppen

Beskedet till svenska folket: Du måste bli din egen pensionsfond.

Annons
Annons

När den sex riksdagspartier starka pensionsgruppen på torsdagen presenterar sitt förslag till reformer på pensionsområdet är det i praktiken tunt med nyheter. Det mesta i form av högre pensionsålder och upprensning i premiepensionssystemet har varit känt på förhand.

Den stora nyheten är det som sägs mellan raderna, att dagens pensionssystem i grunden ska fortsätta som tidigare. Pensionsgruppen beskriver det i ett inlägg på DN Debatt som att “systemet i grunden fungerar väl”.

Men det som fungerar väl är inte i första hand pensionsnivån för den enskilde, det som fungerar väl är att systemet själv sätter den maximala nivån utan politisk inblandning. Och det blir aldrig mer pengar ut än vad som stoppas in.

“Det gör att systemet är finansiellt hållbart – i Sverige riskerar vi inte att vältra över pensionsskulder på framtida generationer så som skett i andra länder”, skriver pensionsgruppen.

Beskedet till svenska folket är kort och gott att det gäller att arbeta längre och se till att ha kollektivavtal med tjänstepension. Men inte i första hand för att kunna höja pensionen som andel av slutlönen utan för att få en pension som det överhuvudtaget går att leva på.

Annons

För de som inte kan leverera 40 år av kontinuerligt arbete och står utan tjänstepension helt eller delvis är det stora bortfall som blir följden.

Pensionsgruppen föreslår en översyn av garantipensionen och en viss kompensation för de som har lägst pensioner men beskedet är klart:

“Det ska fortsatt vara ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med att ta del av grundskyddet.”

Pensionsgruppen pekar också på att man vill förändra avdragsreglerna för tjänstepension och skriver i debattartikeln att “avgiften till pensionssystemet ska analyseras vidare”, vilket kan tyda på att man vill pumpa in mer pengar i systemet. Men dagens besked bör innebära att svenska folket inte längre kan ducka för den bistra sanningen.

Ansvaret för att skapa en ekonomiskt trygg ålderdom blir allt mer av en privat fråga. Den som under arbetslivet lyckas förhandla till sig högre lön, bättre pensionsvillkor och samtidigt kan spara mer privat blir den stora vinnaren även i framtiden.

För den som vill se exakt hur mycket man bör sätta av till den egna pensionen brukar jag rekommendera att man tar fram en årsredovisning från ett av de större börsbolagen och kollar vd:s pensionsavsättningar. Bolagscheferna har sedan länge insett att den allmänna pensionen inte är något att räkna med.

Annons

Även om dagens pensionsbesked innebär att ett antal fulspelande premiepensionsfonder kommer kastas ut från fondtorget så är det tydligt att riksdagspartierna litar på att finansbranschen ska lösa det större pensionsproblemet. Ett privat långsiktigt sparande blir helt enkelt ett måste vid sidan av ett långt arbetsliv.

När staten inte klarar av jobbet får du helt enkelt starta din egen pensionsfond.

Populära krönikor

  1. Mexikos ekonomiska mysterium

    Gangstermetropol eller paradis för pensionärer? Efter flera år där förvånas jag fortfarande...

  2. Assistans ger valuta för skattepengarna

    Just nu rasar en debatt om den personliga assistansen, dvs ett stöd som ges till personer med omfat...

  3. Jag älskar pengar

    Nyss hemkommen från Thailand kan jag konstatera att jag älskar pengar och att jag har saknat dem...

Visa fler krönikor
Annons
Annons
Läs nästa artikel Ingen pardon från pensionsgruppen Ingen pardon från pensionsgruppen