Investmentbolag bättre än fonder - E55
Annons
Annons

Investmentbolag bättre än fonder

Annons
Annons

En av mina viktigaste principer för att lyckas bra med ett långsiktigt sparande är att välja enkla lösningar. Samtidigt vill jag naturligtvis behålla möjligheterna till god avkastning över tiden. Med denna målsättning har de stora svenska investmentbolagen historiskt erbjudit ett av de absolut bästa alternativen.

Oavsett om vi nöjer oss med att titta på utvecklingen under de senaste två-tre åren eller gör en längre tillbakablick ser vi att flera av aktierna med råge slagit börsens breda index.

Bäst i klassen sett över de senaste tio åren är Melker Schörling. Aktien står idag nästan fyra gånger högre än den gjorde i november 2007. Latour är tvåa med en kurstillväxt på imponerande 300 procent. På listan följer sedan aktier som Lundbergföretagen, Investor, Kinnevik och Industrivärden. Samtliga kan visa upp en kursutveckling som är bättre eller klart bättre än Stockholmsbörsens breda index. Det betyder också att ett köp av aktier i ett genomsnittligt investmentbolag varit mer lyckosamt än många fondplaceringar.

Ett skäl till den fina utvecklingen är att förtroendet för bolagens affärsmodeller har stärkts. Det speglas genom minskad substansrabatt under de senaste åren även om det fortfarande förekommer att aktierna handlas med tydlig rabatt i förhållande till värdet på bolagens tillgångar.

Annons

Den främsta anledningen till investmentbolagens framfart hänger ändå samman med lyckade investeringar. Bolagens ägare har tillsammans med styrelse och ledning lyckats hitta modeller för att styra och utveckla sina portföljbolag på ett sätt som skapat framgång. Ingen kan naturligtvis veta om modellerna blir lika framgångsrika i framtiden, men tydligt är att framför allt några av de bolag som styrs av personer som samtidigt är stora ägare lyckats fantastiskt bra.

Ett av bolagen, Melker Schörling, försvinner snart från börsen efter att familjen Schörling tillsammans med några andra investerare lagt ett bud på bolaget. Andra bolag står förr eller senare inför generationsskiften med den osäkerhet som det medför.
De framgångar som skapats historiskt räcker dock långt för att jag ska välja den enkla lösningen att behålla investmentaktierna som en viktig bas i min portfölj.

10 000 kronor investerat i Investor för 20 år sedan har växt med i genomsnitt 11,4 procent per år till närmare 87 000 kronor med återinvesterade utdelningar. Samma belopp placerat i Latour har idag ett värde på imponerande 330 000 kronor. Det motsvarar en totalavkastning på 19,1 procent per år.

Annons

Totalavkastningen på ett genomsnittligt aktieköp på Stockholmsbörsen har sedan november 1997 legat på 9,4 procent per år. 10 000 kronor har därmed växt till drygt 60 000 kronor.

Effekten av att hitta en aktie som överpresterar med bara några enstaka procent per år blir alltså stor över en längre tidsperiod. Jag tror att sannolikheten är hög att dessa aktier går att hitta bland investmentbolagen även i framtiden.

Vid sidan om möjligheten att få vara med och ta del av de värden som förhoppningsvis skapas av nya framgångsrika affärer förvaltas dessutom investmentbolagen till låga kostnader jämfört med många andra placeringsalternativ.

Över längre tidsperioder ger det tydliga fördelar, inte minst i jämförelse med mediokra fonder som i många fall tar alldeles för mycket betalt.

Populära krönikor

  1. Mexikos ekonomiska mysterium

    Gangstermetropol eller paradis för pensionärer? Efter flera år där förvånas jag fortfarande...

  2. Jag älskar pengar

    Nyss hemkommen från Thailand kan jag konstatera att jag älskar pengar och att jag har saknat dem...

Visa fler krönikor
Annons
Annons
Läs nästa artikel Investmentbolag bättre än fonder Investmentbolag bättre än fonder