Usel marknad på väg att vända - E55
Annons
Annons

Usel marknad på väg att vända

Annons
Annons

Som pensionssparare är det en utmaning att spara i kvalitativa hållbara sparprodukter. Finansmarknaden, denna kapitalismens vagga, har varit rätt tondöv vad gäller hållbarhet och har med all rätt kritiserats för sitt kortsiktiga tänkande och nästintill maniska fokus på siffror och avkastning.

Hållbara sparprodukter har av marknaden setts som en nischprodukt som främst används i marknadsföringssyfte, så kallad gröntvättning. Marknaden har varit direkt usel på att ta fram hållbara sparprodukter med hög kvalitet på alla områden: hållbarhet, ekonomisk avkastning och transparens.

Men vindarna har vänt. Klimatkris, naturkatastrofer, sociala orättvisor och ojämlika samhällen, ja, vår oro över hur världen mår och hur jordklotet kommer att se ut för kommande generationer har fått även de mest inbitna kapitalisterna att tänka till.

Världens största fondförvaltare Blackrock, med 6 biljoner (6 000 000 000 000!) dollar under förvaltning, skickade nyligen ett tresidigt brev till de största bolagen i världen där det kräver att de tar sitt samhällsansvar för att få Blackrocks fortsatta stöd. Detta var direkt sensationellt och nyheten fick en stor spridning. Att marknaden även erkänner ett samhällsansvar är ett paradigmskifte.

Annons

Det märks att klimatmötet i Paris 2015 har haft en stor påverkan. I klimatavtalet kom världens länder överens om det globala målet att hålla temperaturökningen i världen under 2 grader. Ett sådant mål kräver ett väldigt stort antal åtaganden från länderna. Detta behöver finansieras. Enligt uppgift finns ett finansieringsbehov för miljömässiga åtaganden på upp till 93 000 miljarder dollar under perioden fram till 2030. Ta daa – en vedertagen grön finansmarknad skapas.

Marknadens attitydförändring beror inte enbart på ett dåligt samvete utan även på att efterfrågan på hållbara produkter har ökat något enormt. Det finns helt enkelt pengar att tjäna! Jakten på intäkter är en stark drivkraft för produktutveckling och idag börjar det skapas hållbara sparprodukter i olika format.

Som långsiktig sparare är det framför allt tre hållbara produkter som du ska hålla utkik efter. En del går inte att investera i som privatperson, däremot via fonder:

Annons

Gröna obligationer används för att finansiera miljömässiga åtaganden. Marknaden har globalt vuxit från nästintill ingenting till 300 miljarder dollar under det senaste decenniet men behovet är långt ifrån uppfyllt. Efterfrågan från professionella investerare såsom pensionsförvaltare är enorm men problemet är att det inte finns tillräckligt med produkter som håller en tillräckligt hög kvalitet vad gäller avkastning och transparens.

Sociala obligationer är en annan hållbar produkt som vuxit fram de senaste åren. Med hjälp av dessa finansieras åtaganden som främjar positiv samhällsnytta, exempelvis förbättrad infrastruktur eller prisvärt boende. Tyvärr har sociala obligationer som tillgångsslag förknippats med dålig likviditet och hög risk och har därför varit svåra att investera i för den breda allmänheten. I dagsläget hittar du sociala obligationer i många hållbara fonder.

Svanenmärkta fonder är ett fantastiskt exempel på en transparent hållbar sparprodukt. Svanenmärkningen kontrollerar och följer upp att fonderna uppfyller vissa krav på hållbarhet. Det innebär att fonden måste avstå från investeringar i exempelvis kol, vapen och tobak eller statsobligationer från korrupta länder. Sverige fick sina första Svanenmärkta fonder så nyligen som i höstas.

Annons

Men vi behöver fler produkter. Finansmarknaden har fortfarande en lång väg att gå innan den kan erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa sparprodukter vad gäller hållbarhet, ekonomisk avkastning och transparens. Men pådrivet av det dåliga samvetet, den stora efterfrågan och intäktsjakten är en förändring på god väg.

Att du och jag som sparare engagerar oss, tar vårt ansvar och väljer hållbart är en viktig del av denna förändring. I sin försäljningsiver finns dock en risk att marknaden skapar en grön bubbla. Det är då lika viktigt och lika mycket vårt ansvar att se till att hållbarhet inte enbart blir ett försäljningsargument utan verkligen genomförs i sparprodukter med hög kvalitet.

Populära krönikor

  1. Mexikos ekonomiska mysterium

    Gangstermetropol eller paradis för pensionärer? Efter flera år där förvånas jag fortfarande...

  2. Jag älskar pengar

    Nyss hemkommen från Thailand kan jag konstatera att jag älskar pengar och att jag har saknat dem...

Visa fler krönikor
Annons
Annons
Läs nästa artikel Usel marknad på väg att vända Usel marknad på väg att vända