Så påverkar coronakrisen din pension - E55

Hela den här sidan är en annons

Så påverkar coronakrisen din pension

Vi lever i en omvälvande tid och för många har livet vänts upp och ned av Coronakrisen. Mitt i utmaningen att få vardagen att fungera undrar många hur pensionerna påverkas.

För att få svar på det har vi fått en pratstund med Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta som tar hand om tjänstepensionen för 2,6 miljoner svenskar.

Hur påverkar coronaviruset våra pensioner?

– Pensionerna påverkas faktiskt mindre än man kan tro av krisen. Det är såklart inte bra att börsen faller och samhällsekonomin tvärbromsar, men pensionssystemet är konstruerat för att kunna klara tuffa tider.

Hur då?

– Den allmänna pensionen är basen i pensionspyramiden, och för de allra flesta är det den största delen av den totala pensionen. Den består av två delar, inkomstpension och premiepension.

Inkomstpensionen är störst och den påverkas inte alls av rörelser på börsen. Den räknas istället om med den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige vid varje årsskifte.

Premiepensionen är den mindre del där vi själva kan välja fonder om vi vill. Om du inte gjort några egna val har du statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Den anpassas automatiskt till din ålder så att du blir mindre beroende av börsen ju närmare pensionen du är.

Men de flesta har väl pension via jobbet också?

– Ja, nio av tio svenskar har en tjänstepension också. Den kan se lite olika ut beroende på vad du jobbar med. Många som närmar sig eller har redan har gått i pension har något som heter förmånsbestämd pension. Den påverkas inte alls av börsen. Om du har premiebestämd pension påverkas du mera, men det behöver inte bli så illa då heller. Särskilt inte om du har traditionell försäkring. Då är dina pensionspengar placerade i flera olika tillgångar och inte bara i aktier. Det privata sparandet kan påverkas en hel del om du haft allt i aktiefonder. Eller inte alls om du till exempel haft pengarna på banken.

Finns det anledning att vara orolig för sin pension?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. Pensionssystemet är som sagt byggt för att kunna stå pall även när börsen går ner och det är oroligt i ekonomin. Börsen rör sig upp och ner som dyningar på ett hav, och det är helt normalt. Det som är speciellt den här gången är att krisen kom så plötsligt och har blivit så kraftig. Men vi har varit igenom andra typer av kriser förut och vet att även branta fall inte behöver betyda så mycket på lång sikt. Vi ska också minnas att börsen har gått väldigt starkt de senaste tio åren.

Är det något sparande som klarar sig bättre när börsen faller?

– På kort sikt påverkas rena aktiefonder mest. De följer med i börsens utveckling både uppåt och nedåt. Traditionell försäkring brukar falla betydligt mindre i oroliga tider eftersom pengarna då inte bara är investerade på börsen utan även i sådant som fastigheter och räntepapper. Pengar som finns på banken påverkas normalt inte alls. Om du haft pengar i aktiefonder och fått se de pengarna krympa den senaste tiden ska du veta att aktiefonder gått väldigt starkt de tio senaste åren. Totalt sett kan det alltså ha varit en riktigt bra investering ändå.

Om jag börjar närma mig pension, är det något särskilt jag ska tänka på då?

– Då finns det bra vägledning att få hos Pensionsmyndigheten och i tjänsten. Uttagsplaneraren som du kommer åt genom att logga in på Minpension.se. Självklart kan ditt pensionsbolag också hjälpa till.
– Det jag tycker att man ska se upp med är att ta ut sin tjänstepension under en kort tid. Ganska många väljer numera att ta ut alla sina tjänstepensionspengar under så kort tid som fem år. Det ger ett högre belopp per månad under de fem åren, men alla förstår inte att pengarna är slut när de fem åren har gått. Jag möter en hel del människor som ångar att de inte valde livslång utbetalning istället.

Vad gör ni på Alecta för att pensionerna inte ska minska?

– Det är i såna här lägen vi drar nytta av mer än 100 års erfarenhet av att förvalta pensioner. Våra kapitalförvaltare jobbar hela tiden med att vårda pensionspengarna så att de växer på ett tryggt och klokt sätt. Och du som får pensionsutbetalningar från Alecta kan vara lugn: Nio av tio utbetalningar från Alecta består av förmånsbestämd pension. Den påverkas inte alls av börsfallet utan rullar på precis som vanligt.

 

För dig som vill veta mer så utvecklar Staffan sitt resonemang på alecta.se. Staffan ger även löpande tips om pension och sparande på sin blogg Staffansström.se