Quiz: Vad kan du om Sveriges udda lagar? - E55
Annons
Annons
Annons
Annons

Quiz: Vad kan du om Sveriges udda lagar?

Sverige har haft en del udda lagar genom tiderna. Och ganska hårda straff. Visste du att det var olagligt för ett barn att slå sin förälder? Eller att man inte fick vara full på offentlig plats? Testa dina kunskaper kring de udda och ibland underhållande gamla lagarna.

Annons
Annons
1

Fråga 1 av 12

En ny lag som gällde hundar kom på 1700-talet, vilken lag var det?

Annons
Annons
Annons
Annons
2

Fråga 2 av 12

Att begå tidelag var brottsligt, men vilket var påföljden för brottet?

Annons
Annons
Annons
Annons
3

Fråga 3 av 12

Vilket brott straffades med böter och avskaffades först i mitten av 1900-talet?

Annons
Annons
Annons
Annons
4

Fråga 4 av 12

På 1700-talet använde man en ganska speciell metod för att få balans mellan import och export. Vilken lag skapades då?

Annons
Annons
Annons
Annons
5

Fråga 5 av 12

Förr i tiden var man noga med att ta hand om naturen i huvudstaden. Det var nämligen olagligt att vandalisera träd, men vad var straffet?

Annons
Annons
Annons
Annons
6

Fråga 6 av 12

Dödstraff var mäkta populärt under 1700-talet, vilket av följande bestraffades med döden?

Annons
Annons
Annons
Annons
7

Fråga 7 av 12

Vad betyder dulgadråp?

Annons
Annons
Annons
Annons
8

Fråga 8 av 12

Det var olagligt för barn att slå sina föräldrar, men vad var den högsta påföljden för brottet?

Annons
Annons
Annons
Annons
9

Fråga 9 av 12

Det var tidigare straffbart att vara full på offentligt plats. Men när avskaffades lagen?

Annons
Annons
Annons
Annons
10

Fråga 10 av 12

Det mesta var reglerat i Sverige, även vilka träslag man fick använda. Vad sa lagen om trä?

Annons
Annons
Annons
Annons
11

Fråga 11 av 12

Från vilket år gavs kvinnor möjlighet att vara förmyndare åt sina egna barn?

Annons
Annons
Annons
Annons
12

Fråga 12 av 12

Söndagar var heliga, vad var olagligt att göra på söndagar?

Annons
Annons

Du fick 0 rätt av 12 möjliga

Du fick bättre resultat än

Visa mina svar

Annons
Annons
Gå till nästa fråga