Både vinnare och förlorare i ny pensionsmodell - E55
Annons
Annons

Både vinnare och förlorare i ny pensionsmodell

Ett nytt system med höjd pension kan ge en tusenlapp mer i månaden. Men de mer välavlönade riskerar förlora, enligt en modell som Pensionsmyndigheten räknat på.

Jag välkomnar rapporten, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Annons
Annons
PensionTT

I debatten har det länge talats om att avgiften till pensionssystemet bör höjas för att lyfta pensionerna, från dagens 17,2 till 18,5 procent.

Nu har Pensionsmyndigheten räknat på hur en sådan modell skulle kunna se ut och finansieras. Toppen, tycker Shekarabi.

För vad jag vet är det första gången, i alla fall i närtid, som staten lägger fram en detaljerad teknisk lösning på hur en pensionsavgiftshöjning och därmed en pensionshöjning kan gå till. För vi vill ju från regeringen se en avgiftshöjning, säger han.

Tusenlapp som mest

Vi kommer ju naturligtvis använda oss av det här underlaget i vårt arbete på departementet, fortsätter han.

Frågan ligger hos pensionsgruppen, som består av partier från både regering och opposition.

Beräkningsmodellen är av ganska teknisk karaktär, men kan enkelt beskrivas ungefär så här:

Framtida pensionärer, födda år 2000, får 5,3 procent eller cirka 1 000 kronor mer i pension i disponibel inkomst per månad. För äldre årskullar blir effekten mindre. Detta förutsatt att inte avgiftshöjningen används till förbättringar även för dagens pensionärer.

Å andra sidan kan de med högre löner få en sammantaget lägre pension, framför allt som en indirekt effekt av att tjänstepensionen blir lägre.

Kvittar avgift

Annons

Finansieringen sker genom att löntagarnas allmänna pensionsavgift slopas. Samtidigt tas skattereduktionen bort för densamma, vilket enligt myndigheten gör systemet lättare att förstå. Den avgiften läggs i stället på arbetsgivaravgiften, men kompenseras genom att den allmänna löneavgiften sänks lika mycket. Dock blir arbetsgivaravgiften dyrare för äldre arbetskraft, över 65, eftersom det där inte finns någon löneavgift att kvitta emot.

För staten blir effekten minskade skatteintäkter på 21 miljarder kronor årligen.

Ardalan Shekarabi vill inte direkt kommentera Pensionsmyndighetens val av finansieringsupplägg.

Det är deras modell, det går att finansiera det här på olika sätt, säger han.

Socialförsäkringsministern tycker också det är bra att myndigheten även har räknat på hur dagens pensionärer ska kunna få del av den höjda pensionsavgiften.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Både vinnare och förlorare i ny pensionsmodell Både vinnare och förlorare i ny pensionsmodell