Danska Handelsbanken får myndighetskritik - E55
Annons
Annons

Danska Handelsbanken får myndighetskritik

Handelsbankens filial i Danmark behöver skärpa sitt arbete mot penningtvätt och se över sina riskbedömningar, enligt den danska finansinspektionen, Finanstilsynet.

Annons
Annons
EkonomiTT-Reuters

Myndigheten bedömer bankens risk att utnyttjas för penningtvätt som normal till hög i jämförelse med ett genomsnitt av danska banker. Finanstilsynet vill se förändringar på områden som bland annat omfattar riskbedömningar, hur man arbetar mot penningtvätt och interna kontroller, exempelvis när det gäller processer för kundkännedom och medarbetare.

Utredningen gjordes som en del av den löpande tillsynen av bankens verksamhet, enligt den danska finansinspektionen. Handelsbanken är den femte största banken i Danmark.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Danska Handelsbanken får myndighetskritik Danska Handelsbanken får myndighetskritik