Attendos vd: Myter har spridits om äldrevården - E55
Annons
Annons

Attendos vd: Myter har spridits om äldrevården

Uppdaterad: 2020-07-23 12:10

Omsorgsföretaget Attendo har befunnit sig mitt i coronastormen under våren. Nu är bolagets äldreboenden så gott som smittfria – men de har inte varit immuna mot pandemins finansiella effekter. Attendo redovisar en miljardförlust före skatt för årets andra kvartal, men aktien rusar efter rapporten.

Annons
Annons
EkonomiTT

En speciell rapport, efter ett väldigt speciellt kvartal. Så beskriver Attendos vd Martin Tivéus läget, när bolaget redovisar sina siffror för den period då coronaviruset rasat som värst i Sverige. Årets andra kvartal var det då pandemin blossade upp på allvar – och omsorgsföretaget befann sig mitt i stormen.

Det har haft stor påverkan. Både på de boende, men också för personalen som haft en tuff arbetssituation och de anhöriga som inte kunna träffa sina närstående som vanligt, säger vd:n Martin Tivéus till TT.

Miljardförlust

Nu har stormen mojnat något, och bortsett från några inflyttade kunder med covid-19 är samtliga av Attendos boenden i Norden smittfria. Men bolaget har inte varit immunt mot krisens ekonomiska påverkan.

Underliggande har vi ett stabilt resultat, men corona har haft en stor effekt på den finansiella utvecklingen, summerar Martin Tivéus.

Attendo redovisar en förlust på 1 017 miljoner kronor före skatt för årets andra kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 51 miljoner under motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet tyngs dock av jämförelsestörande poster på 971 miljoner sedan nedskrivningar gjorts för verksamheten i Finland.

Trots den stora förlusten reagerar marknaden positivt på rapporten – aktien är vid lunchtid upp över 16 procent.

Annons

Rörelseresultatet sjönk 7 procent till 112 miljoner kronor. Kostnader kopplade till pandemin drog ner resultatet med 60 miljoner kronor.

Rädsla bland kunder

Det är kostnader för skyddsutrustning och sjukskrivningar, men vi har även sett en påverkan på beläggningen, berättar Martin Tivéus.

Det kommer främst av att många kunder har dragit sig för att flytta in på äldreboenden, både på grund av rädsla för covid-19 men även på grund av besöksförbudet. Man är rädd för att inte kunna träffa sina närstående.

Under våren har branschen i stort hamnat i strålkastarljuset. Äldreomsorgen har diskuterats och debatterats och en felaktig bild har spridits, menar Attendos vd.

Det har varit mycket myter om äldreomsorgen kopplat till pandemin, om arbetsvillkor och timanställda till exempel. Vi ser ingen korrelation mellan smittspridning och andel visstidsanställda. Det viktigaste är bred testning, brett nyttjande av skyddsutrustning och dagliga hälsokontroller av all personal, vilket vi har sedan i början på mars.

Fortsatt påverkan

TT: Hur har det påverkat er som bolag?

Jag hoppas att det har stärkt bilden av Attendo som ett bolag där liv och hälsa är viktigare än lönsamhet och kostnader.

Annons

Framöver uppskattar bolaget att statliga stödåtgärder förväntas motverka coronarelaterade merkostnader fullt ut, men att pandemin ändå kommer att ha en negativ påverkan på omsättningen.

Vi förväntar oss ett mer normaliserat kundinflöde igen framåt när rädslan för att flytta in släpper. Vi hoppas också att regeringen fattar beslutet att häva besöksförbudet, givet att pandemin förstås inte återkommer i en andra våg, säger Martin Tivéus.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Attendos vd: Myter har spridits om äldrevården Attendos vd: Myter har spridits om äldrevården