Efterfrågan på olja fortsätter att öka - E55
Annons
Annons

Efterfrågan på olja fortsätter att öka

Först efter 2025 väntas efterfrågetillväxten på olja världen över att avta. Detta i takt med att elbilarna ökar i antal och att bränsleeffektiviteten tilltar. Men konsumtionen väntas sannolikt ändå inte att avta de närmaste två decennierna, enligt internationella energiorganisationen IEA.

Annons
Annons
EkonomiTT-Reuters

Huvudscenariot är att den dagliga efterfrågan fortsätter att öka med en miljon fat åren fram till 2025, från 97 miljoner fat per dag 2018.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Efterfrågan på olja fortsätter att öka Efterfrågan på olja fortsätter att öka