Ehrling dissar statligt ägda börsbolag - E55
Annons
Annons

Ehrling dissar statligt ägda börsbolag

Börsbolag med staten som storägare är en dålig kombination, tycker Telias avgående ordförande Marie Ehrling.

När det kommer till kritan, är det väldigt svårförenligt, säger hon.

Annons
Annons
EkonomiTT
Annons

Telias extra bolagsstämma valde planenligt Lars Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande. Men turerna fram till dess var desto mindre väntade. Avgående ordförande Marie Ehrling upprepade att hon gärna hade suttit perioden ut, alltså till vårens ordinarie stämma.

Hon tycker fortfarande inte att hon fått någon bra förklaring till den förtida petningen.

Men hon tycker sig dock inte specifikt ha haft några problem med regeringen och staten. Kritiken mot statligt ägande är av mer allmän art, säger hon.

Det är en mer generell syn, det uppstår intressekonflikter. En representant för en stat har en massa andra hänsyn att ta, och vi som sitter valda i ett börsbolags styrelse har egentligen bara en enda uppgift, det är att ta de beslut som vi tror är de bästa för aktieägarna, säger Ehrling och pekar på den uppenbara konflikten där regeringen velat stoppa Telias köp av Bonnier Broadcastning och TV4.

Hon vill dock inte ha synpunkter på om Telia borde delas upp, där staten står kvar som ägare av nätet, för att komma ifrån att staten blir en för dominant spelare i tv-världen, en synpunkt som har luftats på visa håll.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Ehrling dissar statligt ägda börsbolag Ehrling dissar statligt ägda börsbolag