EU manar: Fortsätt satsa! - E55
Annons
Annons

EU manar: Fortsätt satsa!

Fortsätt satsa, uppmuntrar EU-kommissionen i sitt årliga höstpaket om det ekonomiska läget i medlemsländerna. Samtidigt manas till ett snabbt godkännande av EU:s blockerade långtidsbudget.

Annons
Annons
EUTT:s korrespondent

“Finanspolitiken bör fortsätta vara stödjande i alla medlemsländer i eurozonen under hela 2021. Åtgärder bör skräddarsys för landsspecifika omständigheter och utföras i god tid, tillfälligt och riktat”, heter det bland annat i de rekommendationer som lades fram på onsdagen.

Det är viktigt att se till att stödet inte dras undan för tidigt, manar EU-kommissionens finansansvarige exekutive vice ordförande Valdis Dombrovskis på en presskonferens i Bryssel.

Beslut om budget

Parallellt trycker EU-kommissionen även på behovet av att slutgiltigt enas om EU:s stora coronapaket och nästa långtidsbudget. Införandet blockeras av motstånd från Ungern och Polen som motsätter sig skärpta krav om grundläggande rättsstats- och demokratiprinciper.

Vi behöver en snabb överenskommelse om alla delar. Folk och företag väntar så alla sidor borde ta sitt ansvar. Vi måste få det undertecknat, fastslaget och levererat, säger Dombrovskis.

Årets höstpaket skiljer sig från många tidigare år i och med att coronakrisen fått EU att tillfälligt bortse från gängse budgetregler om bland annat skulder och underskott.

Höga skulder

Annons

Nu konstateras endast att alla euroländer har lagt fram budgetar som är i enlighet med de undantag som tillåts. Dock påpekas att “vissa åtgärder” i Frankrike, Italien, Litauen och Slovakien “inte verkar vara tillfälliga eller matchade av kompensationsåtgärder”.

Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien varnas samtidigt för att deras redan höga statsskulder väntas öka ännu mer under krisen. För Grekland räknar EU-kommissionen med en statsskuld i år motsvarande över 200 procent av landets BNP.

Annons
Annons
Läs nästa artikel EU manar: Fortsätt satsa! EU manar: Fortsätt satsa!