Färre nya jobb i exportföretagen - E55
Annons
Annons

Färre nya jobb i exportföretagen

Efterfrågan viker och behovet av att nyanställa minskar inom de svenska exportföretagen. Det visar statliga Svensk Exportkredits nya prognos.

Annons
Annons
ArbetsmarknadTT

Nu ser vi effekten av konjunkturnedgången, säger Catharina Henriksson, pressansvarig på Svensk Exportkredit, SEK, till TT.

Tydlig nedgång

I sin senaste Exportkreditbarometer skriver Svensk Exportkredit att en tydlig nedgång i exportföretagens orderingång har märkts under de sex månaderna mellan april och oktober i år. Färre beställningar för företagen betyder minskat behov av att anställa fler medarbetare.

När orderingången minskar följer sysselsättningen efter, säger Catharina Henriksson.

SEK:s undersökning bygger på intervjuer där resultaten ger olika index. Index över 50 betyder att fler företag tror på en förbättring än en försämring.

När det gäller exportföretagens planer för sysselsättningen har index sjunkit från 64 till 57 på ett halvår. Det betyder ändå att en majoritet av företagen fortfarande tror att de kommer att öka antalet anställda på ett halvårs sikt.

Trenden är negativ men index ligger fortfarande över 50, säger Catharina Henriksson.

Index för de kommande tolv månaderna har gått ned från 68 till 57.

Bakgrunden till minskade förväntningar för sysselsättningen är alltså lägre förväntningar för orderingången. Index för orderingången bland exportföretagen har minskat från 64 till 59 på ett halvår.

Stora företag

Annons

Det är de stora företagen som står för hela nedgången. Eftersom de mindre företagen ofta är underleverantörer till de större är det troligt att nedgången snart märks hos de mindre företagen.

I våras såg vi att orderingången sjönk men att sysselsättningen inte påverkades. Vi tror att förklaringen var kompetensbristen bland företagen. Men nu ser vi att företagen släpper greppet lite grand, säger Catharina Henriksson.

Även om effekterna av en sämre konjunktur nu syns tycker Catharina Henriksson inte att det finns anledning till någon större oro.

Vi ser en gradvis övergång från högkonjunktur till en period med lägre tillväxt. Men det är en nedgång som företagen kan hantera, det är som att åka skidor i grön pist, säger Catharina Henriksson.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Färre nya jobb i exportföretagen Färre nya jobb i exportföretagen