Alkoholstopp efter klockan 22 på fredag - E55
Annons
Annons

Alkoholstopp efter klockan 22 på fredag

Uppdaterad: 2020-11-18 14:55

Regeringen har nu beslutat om att försäljning av alkohol på restauranger och barer förbjuds efter klockan 22 från och med fredag.

Annons
Annons
CoronavirusetTT

“Läget i pandemin är just nu kritiskt. Vi måste bromsa smittan. Barer, nattklubbar och restauranger är riskmiljöer. Alkohol kan leda till att omdömet sviktar och att man börjar slarva med att hålla avstånd. Därför förbjuder vi nu alkoholservering efter klockan 22”, säger socialminister Lena Hallengren i en skriftlig kommentar.

Beslutet fattas trots vissa invändningar från remissinstanserna.

Förvaltningsrätten i Stockholm sätter till exempel frågetecken för om regeringen följer grundlagen.

Synnerliga skäl

Rätten anser att det finns synnerliga skäl för regeringens beslut men ställer sig frågande till om regeringen följer bestämmelserna i regeringsformen för hur en lag får ändras. Den säger att en lag inte får ändras på annat sätt än genom lag.

I alkohollagen finns en huvudregel med klockslag mellan vilka alkohol får serveras, noterar förvaltningsrätten. Den lagregeln vill regeringen ändra på genom en förordning, det vill säga en bestämmelse som regeringen beslutar på egen hand, utan att höra riksdagen. Domstolen är inte oreserverat bekväm med det.

Ett dråpslag

Drygt 30 myndigheter, branschorganisationer, enskilda restaurangföretagare och kommuner har fällt sin dom över regeringens förslag.

Annons

Branschorganet Visita har ifrågasatt om regeringen har lagligt stöd för det de kallar ett dråpslag mot branschen. Är läget extraordinärt och finns det verkligen synnerliga skäl, med tanke på att branschen har genomfört en rad åtgärder för att förhindra smittspridning?

Flera remissinstanser frågar var underlaget finns för att alkoholstoppet har effekt på smittspridningen. Flera anser att det är oproportionerligt.

Inte spridningsmiljöer

Folkhälsomyndigheten ställer sig bakom förslaget. Serveringsställen kan vara “plattformar” för fester och andra sammanhang med spridning. Men Folkhälsomyndigheten säger samtidigt att serveringsställen i sig inte faller ut som “huvudsakliga spridningsmiljöer”. Men ökad alkoholkonsumtion kan göra att rekommendationer inte följs som de borde.

Länsstyrelsen i Västmanland anser, efter samråd med andra länsstyrelser, att regeringen borde överväga att flytta stoppet till klockan 23. Det gör också Stockholms stad, Åre och Umeå kommun samt flera enskilda restaurangägare som lämnat in synpunkter.

En krögare konstaterar att det sedan något år är krav på att servera mat till 23 för att ha alkoholtillstånd. Och sätts stoppet vid 22 så försvinner möjligheterna att ha en andra sittning och därmed hälften av intäkterna.

Folköl kryphål?

Annons

Flera kommuner undrar om regeringen har täckt in folköl i förbudet – om inte kanske en del kommer att sälja det i stället.

Systembolaget tillstyrker förslaget men flaggar för att en följd kan bli fler hemmafester, att alkoholintaget flyttar dit.

Nykterhetsrörelsen IOGT–NTO anser att Systembolaget ska hålla stängt på fredagar och lördagar och slå igen tidigare övriga dagar. Alkoholskatten bör höjas med 20 procent och hemleveranser stoppas.

Arbetsförmedlingen tillstyrker men framhåller att arbetslösheten lär öka i en redan hårt pandemidrabbad bransch. Ökad smittspridning skulle dock vara sämre för tillgången på jobb.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Alkoholstopp efter klockan 22 på fredag Alkoholstopp efter klockan 22 på fredag