Företagens givmildhet minskar under pandemin - E55
Annons
Annons

Företagens givmildhet minskar under pandemin

Trots coronapandemin spår en majoritet av landets ideella organisationer att svenska folket kommer att skänka mer pengar i år. Företagens givmildhet verkar dock minska under 2020.

Annons
Annons
CoronavirusetTT

Är det så att i en kris är det ändå hållbarhetsfrågorna som får ta stryk? säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

I våras uppskattade branschorganisationen Giva Sverige att coronapandemin kunde leda till minst 475 miljoner kronor i minskade intäkter för deras 160 medlemsorganisationer. Några månader senare är bilden inte riktigt lika mörk.

Ungefär hälften av organisationerna gör nu en prognos att givandet från allmänheten kommer att vara större 2020 jämfört med 2019, men en tredjedel tror att det blir en minskning. Övriga spår ett oförändrat givande under pandemiåret 2020 jämfört med förra året.

En viss fördröjning

I april såg vi att det var runt 60 procent som var oroliga för en nedgång. Det hänger ju sannolikt ihop med att det rådde en stor osäkerhet då, säger Charlotte Rydh.

Branschorganisationen är något förvånade över att läget stabiliserade sig så snabbt, men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring prognoserna.

Annons

Hamnar man i ett läge där ens ekonomi blir mer skör är det stor risk att man avstår sitt givande och det vet vi ju inte än riktigt. För många som är permitterade har ju inte märkt av det ännu rent ekonomiskt. Vad händer om permitteringarna faktiskt övergår till varsel om uppsägningar och faktiska uppsägningar? säger Charlotte Rydh och fortsätter:

Ofta finns det en viss fördröjning innan ekonomin blir påverkad. Sker den nu under hösten kommer 2021 vara ett mycket tuffare år.

Samtidigt gör runt 60 procent av medlemmarna en uppskattning att gåvor från företag kommer att minska i år jämfört med 2019. Förra året stod företagsgåvor för cirka tio procent – en miljard kronor – av organisationernas intäkter. Allmänhetens gåvor stod för cirka 70 procent.

Framför allt är företagsgåvor “otroligt viktiga” för små och medelstora organisationer, säger Charlotte Rydh.

Oroliga för 2021

Det finns ju visserligen branscher som utvecklas och går väldigt bra under pandemin, medan andra har stora utmaningar. Så vad gäller givandet från företag är vi kanske ännu mer oroliga för vad det innebär för 2021, säger Charlotte Rydh.

Annons

Medlemmar uppger att det är svårare att ingå avtal med företag just nu och att samarbeten avbryts – trots att företag generellt uppger att de vill arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med ideella organisationer.

Man har en hållbarhetsagenda, men om vi samtidigt ser att avtalen nu bryts undrar man ju om det beror på att våra medlemmar inte riktigt lyckats förklara hur man tillsammans bidrar till en hållbarhetsagenda eller är det så att i en kris är det ändå hållbarhetsfrågorna som får ta stryk? säger Charlotte Rydh.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Företagens givmildhet minskar under pandemin Företagens givmildhet minskar under pandemin