Fortsatt tillväxt i februari enligt indikator - E55
Annons
Annons

Fortsatt tillväxt i februari enligt indikator

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,7 procent i februari jämfört med månaden före, enligt säsongsrensade tal. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära beräkning.

Annons
Annons
EkonomiTT

“Varuproducenter som bygg och industri fortsätter att bidra till återhämtningen och utvecklas nu positivt även jämfört med innan pandemin”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Även hushållens konsumtion bidrog positivt till BNP-utvecklingen, enligt BNP-indikatorn för februari.

Jämfört med februari för ett år sedan var aktiviteten i ekonomin 1,1 procent lägre i februari i år.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Fortsatt tillväxt i februari enligt indikator Fortsatt tillväxt i februari enligt indikator