Här är årets pensionsfloppar - E55
Annons
Annons

Här är årets pensionsfloppar

Coronapandemins effekter gav unikt stora skillnader mellan de bästa och sämsta fonderna inom premiepensionssystemet. Den bästa fonden lyfte 104 procent medan den sämsta backade 37 procent under fondåret.

Annons Annons
Annons Annons
EkonomiTT

Med tanke på börsturbulensen under våren anser Erik Fransson, chef för fondtorget på Pensionsmyndigheten, att året som helhet ändå blev ganska bra.

Tittar man på slutsiffrorna ser det inte så dramatiskt ut. Men det har ju varit väldigt stora kast under året och det var nog inte många som, mitt under pandemin på våren, trodde att året skulle sluta så pass bra, säger han.

Den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna i premiepensionen låg på runt 8 procent under 2020. Men differensen mellan den bästa och sämsta av de totalt knappt 500 fonderna är stor.

Hållbarhet trend

Bland de fonder som gick allra bäst finns fonder inriktade mot hållbara energislag, ny teknik och svenska småbolagsfonder. Handelsbanken Hållbar Energi A1 som investerar i bolag och teknologier inriktade på att minska den globala uppvärmningen ökade 104 procent.

Hållbarhet är en längre trend som också fick en extra skjuts under förra året, säger Erik Fransson.

När det gäller dessa fonder bedömer han att de bland annat fått ett lyft av det stundande presidentskiftet i USA där den tillträdande demokratiska presidenten Joe Biden har lovat stora satsningar på “grön” energi.

Men även om andra omvärldsfaktorer, som ökat fokus på hållbara investeringar, hade betydelse var det ändå pandemin som präglade fondåret.

Annons

Teknik är en pandemivinnare. Dels är det en sektor relativt opåverkad av pandemin i sig. Samtidigt har digitaliseringen tagit ett stort steg framåt. Pandemin har nog förstärkt vissa långsiktiga trender som funnits där, säger Erik Fransson.

Stora variationer

Något som också är signifikant för fjolåret är stora variationer, även inom samma sektorer. Exempelvis är även den sämsta fonden en energifond, dock med inriktning mot mer traditionella fossila energislag och stora investeringar i oljebolag som haft det särskilt tufft under pandemin. Blackrock World Energy A1 sjönk 37 procent under 2020.

Bland bottenplaceringarna finns även Östeuropafonder och Latinamerikafonder som haft det tufft bland annat på grund av det låga oljepriset och försvagade valutor, enligt Erik Fransson.

När länder och verksamheter har stängt ner har efterfrågan på olja minskat samtidigt som det finns en global trend med minskad efterfrågan på fossila bränslen.

Enligt Erik Fransson var fjolåret unikt främst på grund av att resulterade i så stor variation i avkastning mellan olika slags fonder men även inom sektorer och fondkategorier.

Annons

Det har varit stora slag inom olika sektorer och mellan olika investeringsstrategier, regioner och typer av bolag. Det har varit större skillnader än vanligt, säger Erik Fransson.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Här är årets pensionsfloppar Här är årets pensionsfloppar