Svag inflation inget hinder för Riksbanken - E55
Annons
Annons

Svag inflation inget hinder för Riksbanken

Uppdaterad: 2019-11-13 11:10

Inflationen i oktober var något lägre än vad Riksbanken räknat med. Men analytiker spår ändå en räntehöjning i december.

Det här är inte en tillräckligt stor avvikelse för att man ska backa från det, säger Olle Holmgren, ränteexpert på SEB.

Annons
Annons
EkonomiTT

Inflationstakten, prisförändringar på årsbasis enligt måttet KPIF, var 1,5 procent i oktober, jämfört med 1,3 procent i september, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det var i linje med bedömares prognoser men en tiondel under Riksbankens egen prognos. Men trots att inflationen ligger kvar en bit under inflationsmålet på 2,0 procent tror analytiker att det ska mycket till för att Riksbanken ska ändra sina planer för reporäntan.

Riksbanken har signalerat en räntehöjning ganska starkt, säger Olle Holmgren.

Lämna bakom sig

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson gör en liknande analys. Hans bedömning är att Riksbankens skäl för att höja är av en något mer teknisk karaktär den här gången, snarare än konjunktur- och inflationsskäl.

Som vi tolkar det tycks Riksbanken vilja höja räntan för att lämna den här perioden med negativ ränta bakom sig, säger Torbjörn Isaksson.

Mer statistik hinner komma innan Riksbankens lämnar nästa räntebesked i december. I morgon publiceras en ny arbetskraftsundersökning. I slutet av månaden kommer tillväxtsiffror och sedan ytterligare en inflationssiffra.

TT: Vad skulle kunna få Riksbanken att inte höja räntan?

Annons

Vi måste ha större negativa överraskningar på inflationen och exempelvis en besvikelse på arbetsmarknadssidan och BNP-sidan. Det är ingen “done deal” att de höjer räntan i december men som vi tolkar det tror vi ändå att det blir så, säger Torbjörn Isaksson.

Väntad ökning

Inflationstakten låg i linje med vad bedömarna väntat sig och varken kronan eller räntorna rörde sig särskilt mycket.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i oktober till 1,6 procent, jämfört med 1,5 procent månaden före.

Framför allt är det stigande boendekostnader och högre livsmedelspriser som har drivit priserna det senaste året, enligt SCB. Samtidigt noteras att livsmedelspriserna sjönk under oktober.

Vi kan konstatera att det inte är något stort inflationstryck vi har. Det fortsätter att ligga under målet trots att vi har en svag krona, säger Olle Holmgren.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Svag inflation inget hinder för Riksbanken Svag inflation inget hinder för Riksbanken