Högre produktion i näringslivet - E55
Annons
Annons

Högre produktion i näringslivet

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i februari jämfört med januari, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol sjönk produktionen med 1,2 procent.

Annons
Annons
EkonomiTT

Industrins produktion ökade med 1,0 procent i februari jämfört med månaden före och ökade med 2,4 procent jämfört med motsvarande månad 2020. Tjänstesektorns produktion var 0,3 procent högre jämfört med januari och minskade med 3,1 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Högre produktion i näringslivet Högre produktion i näringslivet