Högre produktion i näringslivet - E55
Annons
Annons

Högre produktion i näringslivet

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 2,3 procent i maj, jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Annons
Annons
EkonomiTT

I månadsjämförelsen maj mot april i år minskade produktionsvärdet med 0,1 procent.

Industrins produktion minskade med 0,4 procent i maj jämfört med månaden före och ökade med 1,6 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Tjänstesektorns produktion var 0,6 procent lägre jämfört med april och ökade med 1,8 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Högre produktion i näringslivet Högre produktion i näringslivet