Höjning av stöldgräns oroar butiker - E55
Annons
Annons

Höjning av stöldgräns oroar butiker

Handeln förlorar årligen miljardbelopp på stölder och summan ökar. Samtidigt sjunker antalet som döms för mindre stölder och många handlare känner inte att det är meningsfullt att polisanmäla. Butiker tror att problemen blir värre om beloppsgränsen för vad som räknas som ringa stöld höjs.

Annons
Annons
BrottTT

De som stjäl kommer att stjäla för högre belopp varje gång de är inne i butiken, säger Pär Bygdeson, vd för branschorganisationen Livsmedelshandlarna.

Högsta domstolen prövar just nu ett fall som kan innebära att gränsen för ringa stöld höjs till 1 250 kronor. Höjningar av beloppet genom åren har motiverats med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.

Men handeln är kritisk redan till dagens nivå på 1 000 kronor.

Vi tycker att den är för hög. Tittar man på vad man kan få ut ur en butik för 1 000 kronor, eller ännu värre 1 250 kronor, det är påsvis med grejer. Vi pratar flera säckar mat, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Färre lagförs

Enligt Svensk Handels senaste uppskattning uppgick summan för de externa stölderna till totalt sju miljarder kronor på årsbasis, vid en mätning våren 2019. Det innebär en ökning med ungefär en miljard på två år.

Antalet personer som lagförs för ringa stöld minskar däremot. År 2009 var antalet lagföringsbeslut gällande ringa stöld cirka 18 000. I fjol var siffran cirka 9 500, enligt Brå.

Annons

Svensk handels senaste trygghetsbarometer visade att av de knappt 30 procent som utsatts för stöld eller snatteri den senaste veckan var det endast en tredjedel som polisanmälde. Enligt Per Geijer handlar det främst om att handlarna upplever att det ändå inte leder någonstans att anmäla.

Man upplever som handlare att samhället vänder en ryggen och får man då höra att man dessutom höjer beloppsgränsen så att de (som stjäl) kan plocka med sig ytterligare varor. Det är såklart det inte landar väl, säger han.

Systematiska stölder

Majoriteten av stölderna görs enligt Per Geijer av personer som utför stölder systematiskt och har en kriminell livsstil, snarare än av personer som vid något enstaka tillfälle får en ingivelse att stjäla en chokladkaka. Handeln arbetade hårt för att brottsrubriceringen för mindre stölder skulle ändras från snatteri. Att det nu kallas ringa stöld anser han har ett viktigt signalvärde även om han har svårt att peka på en tydlig effekt av förändringen. Beloppsgränsen är en annan viktig faktor, anser han.

Pär Bygdeson på Livsmedelshandlarna anser att höjning vore att “gå de kriminella till mötes”.

Annons

Ringa stöld – det ska vara väldigt låga belopp. Alla som vill kan ju pröva att lasta några matkassar med varor för 1 250 kronor och känna hur ringa det är, säger han.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Höjning av stöldgräns oroar butiker Höjning av stöldgräns oroar butiker