Ingen kris för privat sjukvård - E55
Annons
Annons

Ingen kris för privat sjukvård

Den allmänna sjukvården kan tvingas till hårda prioriteringar när fler blir sjuka på grund av coronaviruset. Men patienter med privat sjukvårdsförsäkring behöver inte vänta på vanliga behandlingar som höftledsoperationer.

Annons
Annons
EkonomiTT

Inom den allmänna vården diskuteras svåra och etiskt komplicerade omprioriteringar mellan olika patienter. Med ansträngda resurser kan frågan bli vilka som ska få vård.

Men inom den vård som ges via privata sjukvårdsförsäkringar är läget mindre ansträngt.

Vi har inte hört några rapporter från försäkringsbolagen om resursbrist inom den vård som ges via privata sjukvårdsförsäkringar, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på branschorganisationen Svensk försäkring.

Kritisk tidigare

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har tidigare varit kritisk mot privata sjukvårdsförsäkringar som han anser tar resurser från den allmänna sjukvården.

Nu anser han att det finns särskilda problem kring privat sjukvårdsförsäkring när den allmänna vården är ansträngd på grund av coronapandemin.

Det är anmärkningsvärt att vård via privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter som vanligt när regionerna tvingas skjuta upp planerad vård, säger John Lapidus.

Eva Erlandsson tillbakavisar den kritiken.

Vård som ges via privat sjukvårdsförsäkring gör att det totalt sett ges mer vård i samhället, säger hon.

Privata sjukvårdsförsäkringar gäller inte för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen.

Annons

Det innebär att sjukvårdsförsäkringen inte gäller för utredning och behandling av covid-19, säger Eva Erlandsson.

Som vanligt

En av de större aktörerna inom privat sjukvårdsförsäkring är Euro Accident, där pressansvarige Miles de Champs säger att det mesta är som vanligt.

Vi fick många frågor om coronavirus för någon vecka sedan, då det rådde stor ovisshet. Vi får fortfarande frågor men inte lika många som tidigare, säger Miles de Champs.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Ingen kris för privat sjukvård Ingen kris för privat sjukvård