Insiderhandel nära nytt rekord - E55
Annons
Annons

Insiderhandel nära nytt rekord

Det blev snudd på nytt rekord i antal anmälda fall av misstänkt insiderhandel i fjol, visar färska årssiffror från Finansinspektionen (FI). Många gånger handlar det om dålig kunskap om regelverket, enligt Peter Hallström, senior finansinspektör på FI.

Annons
Annons
EkonomiTT
Grov marknadsmanipulation eller grovt insiderbrott kan som mest ge fängelse i sex år. Arkivbild.

Grov marknadsmanipulation eller grovt insiderbrott kan som mest ge fängelse i sex år. Arkivbild.

Man kanske lockas av snabba kursrörelser. Man kanske går från pokerbordet till handel med aktier och hoppas på snabba pengar. Det är sällan en bra kombination, säger Peter Hallström.

Han ingår i en grupp om sex anställda på FI som övervakar att marknaden följer regelverket när det gäller marknadsmissbruk och insiderhandel.

Förbättrade larm och spärrar

Medan antalet fall av misstänkt insiderhandel steg med åtta procent till 357 anmälningar i fjol föll antalet anmälningar om misstänkt marknadsmanipulation med 38 procent till 248 ärenden.

Räknar man in samtliga anmälningar om misstänkta överträdelser mot EU:s marknadsmissbruksförordning blev det i fjol en minskning med 18 procent till 608 ärenden. Då ingår även misstänkta fall av olagligt röjande av insiderinformation.

Banker har blivit bättre på att informera kunder om vanliga misstag, enligt Hallström. Detta kan förklara det minskade antalet anmälningar totalt i fjol. Bankerna har även förbättrat systemen med larm och spärrar som slår till när transaktioner som skulle ha lett till en anmälan till FI är på väg att genomföras.

Annons

Vi hade tidigare ett problem med egenhandel, där småsparare flyttade aktier mellan sin aktiedepå och sitt ISK-konto. Då gjorde de ju handel med sig själva och blev straffade för det även om de inte medvetet hade gjort fel. I fjol minskade det väldigt mycket, just den biten. Så där tycker jag att bankerna har tagit ett bra ansvar, säger Hallström.

När aktier flyttas från depå till ISK-konto ska det skötas internt på kontoförande bank, inte med en transaktion på marknaden. Om flytten av aktierna sker genom att ägaren köper sina egna aktier är det så kallad egenhandel, vilket strider mot regelverket.

Fler mindre börsbolag

Ett annat vanligt misstag bland småsparare har varit skattemässiga transaktioner inom familjen inför årsskiftet, vilket bankerna har blivit bättre på att identifiera och stoppa.

Fjolårets nedgång av antalet anmälningar sker från en historisk topp 2018, som uppnåddes efter en tioårsperiod präglad av allt fler rapporter om misstänkta transaktioner.

Bättre larm- och övervakningssystem ligger bakom en del av den långsiktiga trenden uppåt för anmälningarna, tror Hallström. En annan tänkbar förklaring är att det finns betydligt fler mindre bolag börsbolag i dag än tidigare.

Annons

Småbolagsaktier, där skillnaden mellan sälj- och köpkurser ofta är större, är nämligen överrepresenterade när det gäller anmälningar, enligt Hallström:

De mindre bolagens aktier är ju ofta mer kurskänsliga och rör sig mycket mer. Om man då går in och köper påverkas kursen lättare.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Insiderhandel nära nytt rekord Insiderhandel nära nytt rekord