Kraftig ökning av disciplinärenden inom finansbranschen - E55
Annons
Annons

Kraftig ökning av disciplinärenden inom finansbranschen

En bankanställd som olovligen tagit fram info om makens transaktioner. En annan som ansökt om krediter i en anhörigs namn för att sedan föra över till egna kontot. Det är bara två av en rad disciplinärenden inom finansbranschen. 2020 blev ett rekordår gällande sanktioner.

Annons Annons
Annons Annons
BrottTT

Sammanställningen från branschorganisationen Swedsec visar att totalt 71 ärenden anmäldes 2020, en tydlig ökning jämfört med föregående år (48 stycken).

Utvecklingen de senaste åren med nya rekordsiffror håller därmed i sig. Från Swedsecs sida gör man dock inte analysen att benägenheten att fuska eller göra regelbrott har ökat inom branschen utan det är kopplat till ökningen av antalet utfärdade licenser.

Men också att disciplinnämnden sedan starten 2001 fattat närmare 400 beslut. Det gör att det finns en helt annan praxis, där nämnden uttalat sig i flera frågor och de anslutna företagen nu har en god vägledning om vilka regelöverträdelser som ska anmälas, säger Mirre Laurell, chef för regelefterlevnad vid Swedsec.

Granskar ärenden

Till Swedsec är numera 189 företag med närmare 24 000 anställda anslutna, bland annat banker, värdepappersbolag samt fond- och försäkringsbolag.

Organisationen granskar ärenden som anmäls av anslutna företag och kan i allvarliga fall återkalla licenser för företagens medarbetare, något som i praktiken innebär ett yrkesförbud under tre år.

Här skedde dock en minskning från 17 återkallelser under 2019 till 14 under 2020.

Annons

Det är klart att det är betydligt färre återkallelser om man ser på det procentuellt. Återkallelser sker vid de allra mest allvarliga överträdelserna och att dessa sker i mindre omfattningar är såklart bra, säger Mirre Laurell.

Swedsec redovisar kontinuerligt beslut i anonymiserad form och förra året innebar en blandad kompott av regelöverträdelser. En återkommande överträdelse handlar dock om när licenshavarare av privata skäl gjort olika slagningar i arbetsgivarens interna datasystem. Ett exempel inkom till exempel i april där en licenshavare gjort ett 80-tal slagningar på sin make och tillika kund. Efter att ha separerat gjorde licenshavaren ytterligare slagningar. Ärendet renderade till slut en varning.

Stängdes av

I ett annat fall blev en rådgivare av med sin licens efter att vid ett flertal fall ansökt om krediter i en anhörigs namn då licenshavaren hade ansvarat för personens ekonomi under flera års tid. Över en miljon kronor fördes sedan över till licenshavarens eget konto. Nämnden ansåg agerandet så allvarligt att licensen återkallades.

Annons

Vid återkallelser av licens kan regelbrottet ha skett i stor skala. Det blir naturligtvis skillnad om licenshavaren brustit någon gång eller under lång tid och vid många kundärenden. Sedan har allvarligheten i regelbrottet stor betydelse, till exempel om någon tillskansar sig kund- eller företagsmedel, säger Mirre Laurell.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Kraftig ökning av disciplinärenden inom finansbranschen Kraftig ökning av disciplinärenden inom finansbranschen