SKF ökar vinsten men dras ned av svag krona - E55
Annons
Annons

SKF ökar vinsten men dras ned av svag krona

Uppdaterad: 2021-07-20 11:25

Kullagertillverkaren SKF har kommit ur pandemin med råge. Dyra insatsvaror, logistikproblem och svag krona har inte hindrat en riktigt god lönsamhet.

Vi når, såvitt jag vet, ett rekordresultat för bolaget i ett enskilt kvartal, säger Rickard Gustafsson, ny vd på SKF.

Annons
Annons
EkonomiTT

Det första halvåret har gått bättre än analytikerna väntat. En vinst på 2,8 miljarder kronor, mot förväntade 2,6 miljarder kronor.

Vi har lyckats leverera våra varor till kunderna även om logistikflödena har varit ansträngda och vi har också gjort ett bra arbete att motverka kostnadsinflationen vad gäller insatsvaror, säger Rickard Gustafson.

Han lyfter att de har lyckats öka försäljningen kraftigt och ökat lönsamheten i företaget genom kostnadseffektiviseringar och ökad automatisering av produktionen.

Rickard Gustafson kommer närmast från rollen som vd för SAS. Han gick från en krisdrabbad bransch till ett klassiskt svenskt industriföretag.

Det är två hela olika verksamheter. Det här är ett globalt tillverkande industriföretag och det jag kommer från är ett tjänsteföretag. SKF är ett otroligt spännande företag med gott rykte.

Insatsvaror och valutaväxling

Den svenska kullagertillverkaren, som också levererar “tätningar, smörjsystem och service”, har verksamhet på flera kontinenter. Lönsamheten första halvåret i år är högre än 2019, men den svaga kronan gör att nettoomsättningen är något lägre.

Vi har under en lång tid haft en situation där den svenska kronan har försvagats mot många av världens valutor. Det är klart att det är en motvind som vi brottas med.

Annons

Valutaeffekten har minskat det justerade rörelseresultatet med 600 miljoner kronor.

Ökande kostnader på insatsvaror har också tyngt bolaget och hindrat det från att göra ett ännu bättre resultat. SKF har därför infört en rad “riskreducerande åtgärder”, enligt kvartalsrapporten.

TT: Skulle du kunna ge något exempel på en sådan åtgärd?

Det är allt ifrån direkta diskussioner med våra kunder om prisökningar för att kompensera oss för de råvarukostnadsökningar som vi har att hantera, till olika sätt att fortsätta driva kostnadseffektivitet.

Kostnadsbesparingar

SKF uppskattar att de har kunnat motverka cirka hälften av den kostnadsökning som har kommit via dyrare insatsvaror. Resten har de kunnat justera genom att “använda mindre råmaterial, mindre stål i produktionen, vara effektivare, mindre svinn och en mängd olika åtgärder”, säger Gustafson.

Logistikproblemen och tillgång till insatsvaror kommer att kvarstå de kommande två kvartalen, enligt SKF:s bedömning. De säkrar nu logistikkedjor genom upphandling.

SKF ska spara fem miljarder kronor fram till 2025. I verksamhetsplanen ingår att lägga ned 4-5 anläggningar per år. Sedan 2019 har sex anläggningar avvecklats och elva till är på gång. Framför allt läggs fabriker ner i Europa och flyttar till andra delar av världen.

Annons

I Sverige finns inga sådana planer. Här har vi snarare investerat hårt, säger Gustafson.

Annons
Annons
Läs nästa artikel SKF ökar vinsten men dras ned av svag krona SKF ökar vinsten men dras ned av svag krona