Lärarna har tecknat avtal - E55
Annons
Annons

Lärarna har tecknat avtal

Uppdaterad: 2021-04-07 20:20

Lärarfacken har tecknat ett nytt löneavtal med arbetsgivarna. Avtalet löper på tre år.

Annons
Annons
ArbetsmarknadTT

Det var ett tufft beslut att säga ja till det här avtalsförslaget. Och det är av den anledningen att vi är besvikna på avtalsefterlevnaden av det förra avtalet, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Det förra avtalet löpte ut den 31 mars. Nu är förhandlingarna klara mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

“Inflytande över arbetstid ökar”

“Avtalet ställer skarpare krav på arbetsgivarna att minska arbetsbelastningen, förbättra organiseringen av arbetet och skapa en lönestruktur där bland annat erfarenhet ska premieras”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

“Lärarnas inflytande över arbetstiden ökar och tydliga insatser tvingas fram där arbetsgivaren ska säkerställa ett mer hållbart och utvecklande lärarliv”, fortsätter hon.

Åsa Fahlén säger att i det nya avtalet finns det tydligare skrivningar om att det ska bedrivas ett arbetsmiljöarbete.

Det finns också angivet i tid för när en plan ska vara färdig för det här arbetet, säger hon.

Treårig avtalsperiod

Annons

Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, säger i ett pressmeddelande att en avtalsperiod på tre år “ger möjlighet för arbetsgivare och fackförbund att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta skolans utmaningar”.

“Som ett led i detta ska arbetsgivarna i samråd med de fackliga organisationerna ta fram en plan”, säger han vidare.

Planen ska innehålla insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning.

Avtalet, som är sifferlöst, gäller från den 1 april. Det omfattar drygt 200 000 anställda på kommunala skolor och förskolor.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Lärarna har tecknat avtal Lärarna har tecknat avtal