Lysande år för premiepensionsfonderna - E55
Annons
Annons

Lysande år för premiepensionsfonderna

Uppdaterad: 2020-01-09 14:50

Premiepensionsspararna hade ett exceptionellt bra år 2019. Den bästa aktiefonden hade en avkastning på 65 procent, betydligt bättre än de mest populära fonderna.

Annons
Annons
EkonomiTT

Det har varit ett unikt år ur ett avkastningsperspektiv. Nästan oavsett vad man har haft placeringarna i har man fått en positiv avkastning i absoluta tal, säger Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som spararen själv kan påverka genom olika fondval. De som inte gör ett aktivt val hamnar i statliga AP7 Såfa som i fjol hade en avkastning på drygt 33 procent. Men många av de valbara fonderna på fondtorget gick betydligt bättre än så.

Rysslandsfonder, teknologifonder och fastighetsfonder hör till de kategorier och branscher som utmärkte sig särskilt. Teknologisektorn är en bransch där det händer väldigt mycket och den har flera bra år bakom sig. Fastighetsfonder drar nytta av lågränteläget.

Den fond som hade absolut högst avkastning i fjol var Länsförsäkringar Fastighetsfond A, upp 65 procent, följt av Carnegie Fastighetsfond Norden A, upp 60 procent.

Starka Rysslandsfonder

När det gäller den ryska börsen hade den ett väldigt bra år under 2019. Flera Rysslandsfonderna finns med bland de tio fonder inom premiepensionen som haft bäst genomsnittlig avkastning de senaste fem åren. Bäst har SEB Rysslandsfond C varit med en snittavkastning på 25,1 procent under perioden.

Annons

Men Ryssland är en marknad med stor politisk risk, det ska man vara medveten om. Det finns andra typer av risker på en sådan marknad än med globala aktiefonder som också gick väldigt bra förra året, säger Erik Fransson.

Ett globalt aktieindex steg nästan 35 procent under 2019.

Det är mycket beroende på att USA fortsatte att gå väldigt bra och aktier noterade på amerikanska börsen utgör drygt hälften av innehaven i en globalfond, säger Erik Fransson.

Stora variationer

Bland de tio mest valda fonderna presterade teknologifonden Swedbank Robur Technology bäst med en avkastning på 48 procent. Sämst av de mest valda gick AMF Aktiefond Sverige och Swedbank Robur Transfer 80 som lyfte 26 procent vardera i fjol.

Bland de svenska aktiefonderna varierar det kraftigt mellan dem som presterat bäst och sämst. Spiltan Aktiefond Sverige lyfte 47 procent medan Aktie-Ansvar Sverige A gick upp 19 procent.

Det beror på att det varit stor skillnad i avkastning mellan olika branscher kan man säga. Beroende på vilken typ av aktier och branscher förvaltarna har valt är det väldigt stor skillnad, säger Erik Fransson.

Olika branscher har gått olika bra, exempelvis har bankaktier dragit ner avkastningen i vissa fonder.

Annons

Hur marknaden ska utveckla sig i år är det svårt att sia om. Efter många år med stark börsutveckling kan det vara läge för dem som närmar sig pensionen att se över sina innehav, anser Erik Fransson.

Det kan vara ett bra tillfälle att fundera på om man inte ska minska risken om man snart behöver pengarna. Annars tycker jag inte man ska tänka så mycket på vad som ska hända i det korta perspektivet.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Lysande år för premiepensionsfonderna Lysande år för premiepensionsfonderna