Många unga män i EU bor kvar hos föräldrarna - E55
Annons
Annons

Många unga män i EU bor kvar hos föräldrarna

Majoriteten av unga män i EU bor kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt nyhetssajten Europaportalen , med siffror från unionens statistikbyrå Eurostat som underlag, bor 62 procent av männen i åldersgruppen 20 till 29 år kvar hos någon av eller båda föräldrarna medan samma andel för de unga kvinnorna är 49 procent.

Annons
Annons
EUTT

Skillnaderna mellan norra och södra Europa är stora. Föräldrar i de nordiska länderna har lägst andel kvarboende ungdomar. I Sverige var andelarna kvarboende unga män och unga kvinnor 27 respektive 19 procent 2017.

I flera länder med hög andel kvarboende – som Spanien, Italien, Kroatien och Grekland – är arbetslösheten relativt sett högre, liksom andelen unga vuxna som varken söker arbete, utbildar sig eller har praktik.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Många unga män i EU bor kvar hos föräldrarna Många unga män i EU bor kvar hos föräldrarna