Miljoner till projekt för svensk matkultur - E55
Annons
Annons

Miljoner till projekt för svensk matkultur

Hugade intressenter har fram till den 6 december på sig för att ansöka hos Jordbruksverket om en del av sju miljoner kronor som har utlysts för att informera om traditionell och småskalig matkultur i Sverige.

Annons
Annons
MatTT

Projekten som kan få pengar ska syfta till att “ta tillvara, utveckla och göra traditionell kunskap och levande traditioner om mat och matkultur synliga”. Insatser som täcker hela landet eller flera regioner kommer att prioriteras.

De sju miljonerna är en del av landsbygdsprogrammet och regeringsuppdraget ”Traditionell småskalig matkultur”. I regeringsuppdraget samarbetar Jordbruksverket med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Miljoner till projekt för svensk matkultur Miljoner till projekt för svensk matkultur