Minskad konsumtion när smittan ökar - E55
Annons
Annons

Minskad konsumtion när smittan ökar

Efter flera månader med en stabil trend faller hushållens konsumtion återigen, visar ny data från storbanken Swedbank.

Det är en ganska tydlig nedgång, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Annons
Annons
EkonomiTT

Takten i smittspridningen av covid-19 ökar snabbt på många håll i landet och de senaste veckorna har ett flertal regioner infört striktare restriktioner för att hålla tillbaka smittan. Utvecklingen ger också avtryck i konsumtionen som sjunkit markant den senaste veckan.

Det finns en koppling till både hårdare restriktioner och den ökade smittspridningen. Det är svårt att utläsa vad som är vad, men båda håller tillbaka konsumtionen, säger Andreas Wallström.

Tydlig nedgång

Precis som tidigare är det främst i tjänstesektorn som nedgången är tydlig. Inom restaurangsektorn minskade försäljningen med 40 procent under förra veckan, jämfört med motsvarande period förra året.

I Uppsala, som var först ut både med ökande smittspridning och lokala restriktioner, där ser vi att restaurangförsäljningen minskade snabbast, säger Andreas Wallström.

Den totala konsumtionen låg i förra veckan på en nivå 8 procent lägre jämfört med motsvarande period för ett år sedan, enligt Swedbanks kortdata.

Det är en tydlig nedgång, för det har legat ganska stabilt på minus fyra, minus fem procent de senaste månaderna jämfört med för ett år sedan, säger Andreas Wallström.

Mer prylar

Om inköp i livsmedelsbutiker exkluderas var siffran 18 procent lägre jämfört med för ett år sedan.

Annons

Det är de sektorer som man kan förvänta sig ska gå dåligt som går dåligt, som restaurang och hotell, men också transport. Utgifter för kollektivtrafik och taxi sjunker igen, säger Andreas Wallström.

Samtidigt är det fortsatt samma sektorer som står emot krisen – dagligvaror och hemelektronik.

Det är också samma mönster som vi såg i våras, att delvis kompenseras minskningen av en ökad konsumtion av prylar och hemelektronik specifikt, säger Andreas Wallström.

Livsmedelshandeln fortsätter stabilt på en högre nivå än normalt.

Annons
Annons
Läs nästa artikel Minskad konsumtion när smittan ökar Minskad konsumtion när smittan ökar